Samuel Ibn Tibbon

Sisukord:

Samuel Ibn Tibbon
Samuel Ibn Tibbon

Video: Samuel Ibn Tibbon

Video: Samuel Ibn Tibbon
Video: The Guide for the Perplexed Volume 1 Chapter 68 (Part 1) 2023, Märts
Anonim

Sisenemise navigeerimine

 • Sissesõidu sisu
 • Bibliograafia
 • Akadeemilised tööriistad
 • Sõprade PDF-i eelvaade
 • Teave autori ja tsitaadi kohta
 • Tagasi üles

Samuel Ibn Tibbon

Esmakordselt avaldatud 6. veebruaril 2006; sisuline muutmine 30. oktoober 2019 ke

Samuel Ibn Tibbon (umbes 1165–1232) oli Piibli tõlkija, filosoof ja filosoofiline kommentaator. Ta on kõige kuulsam Maimonidese tõlgitud araabia keelest heebrea keelde tõlgitud juhendist "Maimonides", kuid ta tõlkis ka teisi Maimonidese teoseid ja koostas Aristotelese ja Averroesi esimesed heebreakeelsed versioonid. Lisaks tõlkitööle oli Ibn Tibbon ka omal algatusel autor. Ta kirjutas esimese täieliku aristotellaste / maimonidelaste seletuse piibellikust raamatust Ecclesiastes, filosoofilis-eksegeetilisest monograafiast Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim ning mitme väiksema filosoofilis-eksegeetilise traktaadi ja kirjakoha. Tema töö oli eriti oluline kodumaal Lõuna-Prantsusmaal (“Provence”), kuid tal oli kolmeteistkümnenda aasta jooksul oluline mõju ka juudi filosoofiale ja eksegeesidele Itaalias, Bütsantsis ja Hispaanias.neljateistkümnes ja viieteistkümnes sajand. Teda peetakse õigustatult keskaja judaismi filosoofilis-eksegeetilise liikumise maimonideanismi rajajaks.

 • 1. Ajalooline taust
 • 2. Samuel Ibn Tibboni elu
 • 3. Tõlked
 • 4. Tõlkemeetod
 • 5. Viitevahendid ja õppevahendid
 • 6. Filosoofia ja eksegees
 • 7. Filosoofilise eksegeesi näited
 • Bibliograafia

  • Tõlgi Samuel Ibn Tibbon
  • Samuel Ibn Tibboni kirjutised
  • Kõrvalteosed
 • Akadeemilised tööriistad
 • Muud Interneti-ressursid
 • Seotud kirjed

1. Ajalooline taust

Kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal sajandil oli Lõuna-Prantsusmaa (Midi, Okitaania, mida juudid nimetasid Provenceks) juudi filosoofia kõige aktiivsemaks keskuseks. Seal pühendusid juudi teadlased Béziersi, Carcassonne'i, Narbonne'i, Luneli, Montpellieri, Arlesi ja Marseille'i kogukondades filosoofiliste tekstide ja ideede tõlkimisele ja levitamisele. Eriti perioodil 1148–1306 - alates Almohadi tagakiusamistest islami Hispaanias kuni juutide väljasaatmiseni Prantsusmaalt - tehti heebrea keeles kättesaadavaks suur osa klassikalisest traditsioonist, mis oli tõlgitud araabia keelde ja arenenud islamimaailmas. See hõlmas filosoofia ja teoloogia, loogika ja grammatika, matemaatika, astronoomia, astroloogia ja meditsiini teoseid.

Peamised tõlkijad olid sel perioodil ühe pere liikmed. Granada päritolu Juuda Ibn Tibbon (umbes 1120–1190) asus ümber Lunelisse, kus ta pühendus juuda-araabia teoste tõlkimisele, sealhulgas Saadia Gaoni, Joona Ibn Janah, Saalomoni Ibn Gabiroli, Bahya Ibn Paquda tekstidele. ja Juuda Halevi. Tema poeg Samuel (umbes 1165–1232) tõlkis Maimonidese ja koostas Aristotelese (meteoroloogia) ja Averroes („Kolm traktaati koostoimes“, kaks Averroesi ja ühe Averroesi poja Abd Allahi) esimesed heebreakeelsed versioonid. Kõige viljakam oli tõlkijate järgmine põlvkond. Nii tõlkis Samueli väimees ja peajünger Jacob Anatoli (umbes 1194–1256) Ptolemaiose, Averroesi Ptolemaiose lühendamise, al-Farghani ja Averroesi keskmised kommentaarid Aristotelese organoni kohta; samal ajal kui Saamueli poeg Mooses (fl.1244–1283) tõlkinud kümneid teoseid Euclidilt, Geminuselt, Theodosiuselt, Themistiuselt, Hunaynilt b. Ishaq, Abu Bakr al-Razi, Ibn al-Haytham, al-Hassar, Ibn al-Jazzar, al-Farabi, Avicenna, Ibn al-Sid al-Batalyawsi, Averroes, Jabir Ibn Aflah, al-Bitruji ja Maimonides. Perekonna viimane suurkuju oli Jacob b. Makhir (umbes 1236–1306), kes tõlkis araabia keelest lisateoseid, autorid Euclid, Menelaus, Autolycus, Theodosius, Qusta b. Luqa, Ibn al-Haytham, Ibn al-Saffar, Azarquel, Jabir ibn Aflah ja Averroes. Samuti näib, et ta on teinud teose ladina keelest: meditsiiniline tekst, mille autor on tema kaasaegne Viloldova Arnold. Perekonna viimane suurkuju oli Jacob b. Makhir (umbes 1236–1306), kes tõlkis araabia keelest lisateoseid, autorid Euclid, Menelaus, Autolycus, Theodosius, Qusta b. Luqa, Ibn al-Haytham, Ibn al-Saffar, Azarquel, Jabir ibn Aflah ja Averroes. Samuti näib, et ta on teinud teose ladina keelest: meditsiiniline tekst, mille autor on tema kaasaegne Viloldova Arnold. Perekonna viimane suurkuju oli Jacob b. Makhir (umbes 1236–1306), kes tõlkis araabia keelest lisateoseid, autorid Euclid, Menelaus, Autolycus, Theodosius, Qusta b. Luqa, Ibn al-Haytham, Ibn al-Saffar, Azarquel, Jabir ibn Aflah ja Averroes. Samuti näib, et ta on teinud teose ladina keelest: meditsiiniline tekst, mille autor on tema kaasaegne Viloldova Arnold.

Tõlkijate Ibn Tibboni dünastia aitas heebrea keeles filosoofilise raamatukogu loomisel. Samuti arendasid nad välja tehnilise terminoloogia, mida tõlkijad, filosoofid ja kommentaatorid kasutasid kogu keskaja jooksul. Võib-olla märkimisväärsem oli aga nende panus algsete autoritena. Nii kirjutasid Samuel ja Mooses filosoofilisi kommentaare piibli ja rabiinkirjanduse ning filosoofilis-eksegeetiliste monograafiate kohta, Jacob Anatoli aga filosoofiliste jutluste kogumiku. Need Maimonidese loomingust inspireeritud ning al-Farabi ja Averroesi filosoofiast küllastunud kirjutised panid aluse kogu juudi filosoofia ja eksegeesi liikumisele: maimonideanism. See liikumine meelitas entusiaste nii Provence'is kui ka Itaalias, Bütsantsis ja vähemal määral Hispaanias. See avaldas mõju ja põhjustas poleemikat XIII ja XIV sajandil ning isegi viieteistkümnendaks, kui juudi filosoofia pöördus inspiratsiooni saamiseks järk-järgult pigem kristliku-ladina kui graeco-araabia ja araabia allikate poole.

2. Samuel Ibn Tibboni elu

Samuel Ibn Tibbon - Ibn Tibboni dünastia teine põlvkond - sündis Lunelis, väikeses, kuid väga aktiivses rabiinikeskuses Lõuna-Prantsusmaal. Seal isa teda kasvatas ja kasvatas vastavalt islami Hispaania ideaalidele. Nii õppis Samuel lisaks klassikalistele juudi õppeainetele - heebrea keelele, heebreakeelsele piiblile ja rabiinkirjandusele - ka araabia keelt, filosoofiat ja meditsiini. Samuelile tutvustati ka kirjanduskunsti, sealhulgas kalligraafiat, luulet ja epistoliat. Kuid nooremate Ibn Tibboni armukeste maailm ei leidnud soosimist; teda huvitas palju rohkem filosoofia kui luule.

Ehkki Samueli kasvatati Lunelis, reisis ta ulatuslikult äri ja teadmisi otsima. Nooruse ajal külastas ta oma isaga Marseille'i, et tegeleda kaubandusega. Ta lõpetas 1204. aastal Arlesis hämmingus oleva juhendi tõlke, tutvus Toledo ja Barcelona meteoroloogia käsikirjadega (vahemikus 1204–1210) ning reisis kaks korda Aleksandriasse, naastes aastatel 1210 ja 1213 (samal ajal kui Egiptuses näib olevat omandas Maimonidese “Kiri Jeemenile” ja Mishneh Toora autogrammikoopia). 1211. aastaks näib Samuel olevat oma peamise elukoha Marseille'sse kolinud. Seal külastasid juudi targad, kes olid teel pühale maale, et tutvuda tema juhendi tõlkega. See oli pealegi Marseille's, kus ta õpetas oma väimees ja kuulsaim jünger Jacob Anatoli.

Varastel aastatel mõjutas Samueli peamiselt tema isa. Tema küps teos oli seevastu üles ehitatud suuresti Maimonidese alustele. Samuel tõlkis juhendi ja muud Maimonidese kirjutised ning pidas kirjaliku ja suulise tõlke probleemide osas vastust “Tõelisele targale”. Tegelikult pühendas suur osa Ibn Tibboni elutööst Maimonidese õpetuste selgitamisele ja levitamisele. Kuid Maimonidese propageerimine tähendas ka filosoofia kaasamist üldisemalt. Nii omandas ta põhjalikud teadmised al-Farabi kohta, tsiteeris ja arutas Avicennat ning oli üks esimesi teadlasi, kes kasutas Averroes ja al-Bitruji. On tõendeid selle kohta, et Samuelil oli kokkupuudet ka varakristliku skolastikaga. Sellele viitab Ibn Tibboni ja tema kaasaegsete, nagu Michael Scot ja Alfred Sarasheli huvide üllatav sarnasus.

Kõigist Ibn Tibboni perekonna liikmetest oli Samuel kõige mõjukam. Teda tsiteeris ja eulogiseeris juba tema kaasaegne David Kimhi ning sellel oli otsustav mõju tema poja Moosese ja väimees Jacob Anatoli tööle. Kuid tema mõju on tunda ka mujal. Näiteks plahvatas teda kolmeteistkümnenda sajandi Provence'is Gershom b. Saalomon, viidatud ja arutanud Levi b. Aabraham ja kaitses Menahem ha-Meiri. Itaalias konsulteeris tema kirjutistega ja kommenteeris neid Salerno Mooses, Zerahyah b. Iisaku b. Shealtiel Hen, Judah Romano ja eriti Rooma Immanuel, kes tegi katkendeid suurtest lõikudest Ibn Tibboni kirjutistest ja liitis need oma piiblikommentaaridesse. Ibn Tibboni töö oli nii oluline, et teda tõid esile filosoofia vastased. Seega Jaakob b. Sheshet kirjutas täispika kriitika Ibn Tibboni teose Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim kohta, Saalomon aga b. Montpellieri Abraham - peamine maimonidelastevastane aktivist 1230. aastate maimonidelaste poleemika ajal - süüdistas teda juhendi saladuste paljastamises tahtmatutele. Kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal sajandil oli Ibn Tibbon filosoofias ja filosoofilises eksegeesis Maimonide'i autoriteedina ületamatu.

3. Tõlked

Samuel Ibn Tibboni peamine töökoht oli tõlk. Just seda koolitas ta isa poolt. Tema kuulsaim tõlge on hämmingute teejuht. Kuid ta tõlkis ka teisi Maimonidese teoseid ja koostas Aristotelese ja Averroesi esimesed heebreakeelsed versioonid. Kõigi tõlgete lühikirjeldus antakse siin.

1. Maimonides, kommentaar Avishi Mišna kohta

. Ibn Tibboni esimene suurem Maimonidese tõlge oli kommentaar Avoti kohta, mis valmis käsikirja järgi aastal 1202. Ibn Tibbon tõlkis kommentaari koos Maimonidese sissejuhatusega pealkirjaga “Kaheksa peatükki.” Eelkõige eessõna, mis koosneb sissejuhatusest aristoteeli eetikasse ja selle kohandamisest, saaks heebrea keeles filosoofilise eetika standardsissejuhatuseks kogu hilisema keskaja jooksul.

2. Maimonides, “Ülestõusmise traktaat”

Näib, et “Ülestõusmise traktaat” tõlgiti heebrea keelde ülestõusmise poleemika (1202–1204) ajal, kui Maimonidesi süüdistati selle usulise dogma eitamises. Ibn Tibbon tõlkis selle ja näib, et saatis selle Toledosse, kus see tõlgiti uuesti araabia keelde ja Judah al-Harizi tõlkis selle uuesti sujuvamaks ja loetavamaks heebrea stiiliks.

3. Maimonides, hämmeldunud

Ibn Tibboni juhend hakkas selle tõlke kallal töötama juba 1190. aastatel, pidas kirjavahetuse ja tõlgendamise probleemidega Maimonides, koostas esimese väljaande 1204. aastal ja muudetud versiooni koos sõnastikuga (Perush ha-Millot ha-Zarot), aastal 1213. Tõlge ise levis koos sõnastikuga koos Ibn Tibboni marginaalsete märkustega, sissejuhatusega tõlke kohta ning muude õppevahendite ja ad hoc aruteludega.

4. Maimonides, “kirjalik tõlge”

Juhendi tõlkimisel töötas Ibn Tibbon kirjaga Maimonides, kuid ainult üks Maimonidese kiri on alles. See kiri on keeruline tekst, mis sisaldab lühitutvustust, tõlkimisega seotud probleemide arutamist, tema hõivatud elu kirjeldust Fustatis ja soovitusi filosoofiliseks lugemiseks. Kiri oli algselt kirjutatud araabia keeles, kuid säilinud on ainult mitmes heebrea tõlkes, millest ühe tegi Ibn Tibbon ise. See tõlge sisaldab ka Ibn Tibboni enda (sageli kriitilisi) märkusi Maimonidese soovitatud keerukate araabiakeelsete lausete kohta.

5. Aristoteles, meteoroloogia

Ibn Tibboni tõlge meteoroloogiast valmis käsikirjalise kolofoni järgi aastal 1210, naastes paadiga Aleksandriast. Eessõnas arutleb ta selle töö tõlkimise probleemide üle: teema oli keeruline, araabiakeelne tõlge varjatud ja käsikirjad rikutud. Seetõttu pidas ta originaali rekonstrueerimiseks nõu Barcelona ja Toledo käsikirjadega. Samuti uuris ta tekstiliste tunnistajate jaoks Aphrodisias, Avicenna ja Averroes Alexander'i kommentaare selle teksti mõistmiseks. Mõnel juhul lülitas ta kommentaatorite tõlked tõlkesse ise. Ibn Tibboni tõlke eessõna sisaldab leksikoni algupära, mis võib-olla on osa suuremast projektist, mida kunagi ei lõpetatud ega lisatud tema suuremasse sõnastikku (mida arutatakse allpool).

Miks tõlkis Ibn Tibbon meteoroloogia enne mõnda muud Aristotelese tööd? Näib, et ta tegi seda vastusena Maimonidese märkusele juhendis 2: 30 - et meteoroloogia on 1. Moosese raamatu 1. peatüki “alguse ülevaate” mõistmise võti.

6. Averroes ja „Abd Allah,“kolm traktaati koostoimes”

. Averroesi ja Averroesi poja Abd Allahi kolme aktiivse intellektiga seotud lühikese traktaadi tõlkimine oli samuti teerajaja projekt. Need olid Averroes'i esimesed teosed heebrea keelde enne mis tahes Aristotelese kommentaari. Ibn Tibbon tõlkis need ja lisas need oma kommentaarile kiriku kohta kirikus. Ta tegi seda, väitis ta, kuna Averroes ja Saalomon tahtsid teha täpselt sama asja: kaitsta koosõppe doktriini skeptikute vastu, kes eitasid, et see oli võimalik.

Seetõttu oli neil tõlgetel nagu meteoroloogial tugev eksegeetiline tähendus. Kuid neid loeti ka omaette. Nad levisid kiriklaste kommentaaridest sõltumatult ja neist said surematuse teemal standardsed õpikud. Nii arvati nad näiteks Gershomi b. Gersonides kommenteerisid Saalomoni entsüklopeedilist teost Sha'ar ha-Shamayim ja liideti Hanokh b-ga. Saalomoni al-Konstantini Marot Elohim. Heebreakeelne kompositsioon Ladina keeles levis pealkirja De animae beatitudine all.

7. Maimonides, “Kiri Jeemenile”

Ibn Tibboni viimane teadaolev tõlge on Maimonidese “Kiri Jeemenile”. See tekst näib ta olevat Egiptuses viibimise ajal omandatud; ja ta tõlkis selle heebrea keelde ca 1214. Miks ta selle teksti tõlkis, pole teada. Kuid tundub, et see ei ringlenud laialt. Nii pidas Abraham ibn Hasdai juba 1230. aastatel vajalikuks teose värske tõlke koostamist, kuna ta ei leidnud oma eelkäija tehtud koopiaid.

8. Muud tõlked

Ibn Tibbon lisas araabiakeelsete tekstide tõlked ja kokkuvõtted ka oma algupärastesse kirjutistesse. See on tõsi juhendile lisatud sõnastikus (Perush ha-Millot ha-Zarot), tema kommentaaris kirikute kohta ja Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim. Kolm kõige olulisemat näidet on järgmised:

8.1 Al-Farabi, lühike kokkuvõte Porfüüri Isagoge'ist ja Aristotelese kategooriatest

Ibn Tibboni sõnastiku esimene sissekanne on kümne kategooria ja viie predikaatori määratlus. Suurem osa seal esitatud tekstist on al-Farabi sõnasõnaline tõlge.

8.2 Al-Bitruji, astronoomia põhimõtted

Sõnastikus, kommentaare kirikutes ja Ma'amar Yiqqawu ha-Mayimi kohta tutvustab Ibn Tibbon al-Bitruji astronoomia lühikokkuvõtet; need olid esimesed ettekanded Bitruji romaaniteooriatest heebrea keeles. Järgmises põlvkonnas tõlkis al-Bitruji kogu teksti Samueli poeg Mooses.

8.3 Avicenna, Kitab al-Shifa ', meteoroloogia

Ma'amar Yiqqawu ha-Mayimi kolmandas peatükis tutvustab Ibn Tibbon Avicenna Shifa lõigu osalist tõlget mägede moodustumise kohta. Avicenna teooria, et erosiooni hoiab ära muda segamine rasvaõlidega, aitas kaasa Ibn Tibboni arutlusele maailma igavikust ja spontaanse tekke võimalusest.

9. Vale ja kahtlane tõlge

Ibn Tibbonile omistatakse käsikirjades, käsikirjade kataloogides ja hilisemates allikates palju muid tõlkeid. Enamik neist on selgelt võltsid; kuid kaks on mainimist väärt. Isaac Abarbanel viitab Ibn Tibboni tõlkele Maimonidese sissejuhatusest Mishnah Sanhedrini kümnenda peatüki juurde, kuid seda tõlget ei säilitata. Kupferi avaldatud teksti anonüümne tõlge pole ilmselgelt tema teos. Teine on tõlge teosest „Ali b. Ridwani kommentaar Galeni Ars parva kohta. Kolofoni sõnul valmis selle tõlke Ibn Tibbon Béziersis 1199. aastal. Kui see omistamine oleks õige, annaks see olulise teabe Ibn Tibboni elulugu. See tõendaks ka heebrea keeles araabia meditsiinilise teksti olemasolu väga vara. Tõlge ise agakasutab sünonüümina selliseid termineid nagu nirdaf, mis ei kuulunud Ibn Tibboni tõlkeleksikoni. Kui see on tema töö, tehti see palju hiljem või muudeti hilisema käega (vrd Freudenthal ja Fontaine).

4. Tõlkemeetod

Ibn Tibboni tõlked on üldiselt sõnasõnalised. Erinevalt tema konkurendist tõlkijast Judah al-Harizi ei hoolinud ta mitte stiilsusest ega keele puhtusest, vaid tähenduse täpsusest. Nii kasutab ta nii rabiini kui ka piibli väljendeid, järgib araabia süntaksi ja mündib araabia mudeli põhjal uusi termineid. Al-Harizi ja teised kritiseerisid teda selle meetodi pärast, kuid lõppkokkuvõttes võitis tema meetod ja terminoloogia ning muutus autoriteetseks kogu hilisema keskaja jooksul.

Ibn Tibbon arutleb tõlkimise probleemide ja raskuste üle mitmes tekstis: teatmiku tõlke eessõnas, tema „Providence'i kirja” proloogis, sõnastiku eessõnas ja sõnastikus endas, meteoroloogia eessõnas ja kommentaarides kirikutes. Mida ma siin teha tahaksin, on Ibn Tibboni tõlkemeetodi lühike sünteetiline kirjeldus, mis põhineb neil allikatel. See teema on oluline Ibn Tibboni töö ja filosoofilise kultuuri loomisprotsessi mõistmiseks heebrea keeles. Lisaks on filosoofia tõlkimine omaette filosoofiline teema.

1. Teksti redigeerimine, käsikirjade võrdlus

Esimene tekst teksti tõlkimisel on usaldusväärse väljaande ettevalmistamine. Seetõttu tegi Ibn Tibbon kriitilise teadlasena kõik endast oleneva, et koguda ja võrrelda nende tekstide käsikirju, millel ta töötas. Näiteks kirjeldab ta oma kirja "Providence" lühitutvustuses oma jõupingutusi juhendi käsikirjas esinevate vigastuste kõrvaldamiseks, hankides täiendavaid eksemplare ja võrreldes neid oma Vorlage'iga. Sarnaselt osutab ta meteoroloogia eessõnas, et ta on lugenud Aristotelese tööde käsikirju Toledos ja Barcelonas ning uurinud Aleksandri, Avicenna ja Averroesi kommentaare, et aidata konstrueerida usaldusväärsemat teksti originaale lähemale.

2. Araabia sõnaraamatute kasutamine

Juhendi tõlke eessõnas selgitab Ibn Tibbon, et keeruliste mõistete ees seistes konsulteerib ta araabia sõnaraamatutega. Ta ei ütle, milliste sõnaraamatutega ta konsulteeris, kuid Todros Todrosi raport oma Averroesi Aristotelese retoorika keskkommentaari neljateistkümnenda sajandi tõlke eessõnas (toim. J. Goldenthal, Leipzig, 1842, lk 3) sisaldab täpne viide: al-Khalil b. Ahmadi Kitab al-'ayn. Todrosi raport on järgmine:

Meie araabia keele oskuses polnud tõlke valmistamiseks piisavalt jõudu, kuni Jumal arvas mind üllas raamatuga, mis sisaldab iga araabia sõna ja selle grammatika selgitusi. Selle nimi on Sefer ha-'Ayin. See on raamat, mille üllas salvei, suurim tõlkijatest, rabi Samuel Ibn Tibbon, võib pidada mälestuseks õnnistuseks, ta tegi suuri pingutusi islamimaadelt toomiseks.

3. Varasemate tõlgetega tutvumine

Juhendi tõlke eessõnas selgitab Ibn Tibbon, et Maimonidese tõlkes on ta konsulteerinud oma isa ja teiste tehtud varasemate tõlgetega. Lisaks selgitab ta, et kui tähtaeg on juba olemas, järgib ta kehtestatud tava, isegi kui ta ei ole sellega nõus. Üks näide sellest ambivalentsest austusest traditsioonide vastu on tema mõiste „loogika” määratlus sõnastikus. Tekst (Perush ha-Millot ha-Zarot, toim. Even-Shemuel, lk 43-4; parandatud heebrea keeles MS London 904, 164b) on järgmine:

Loogika [hügieen]: mõned kommentaatorid on selgitanud [rabiini fraasi] 'hoidke teie lapsi higistamise eest' [Ber. 28b] viidates teadusele, mida nimetatakse araabia keeles mantiq. Kristlased nimetavad seda „dialektikaks” (viidates distsipliinile tervikuna) ühe selle osa nimega. Olen järginud kommenteerijaid [seoses selle terminoloogiaga] ja nimetanud [loogikat] "kõrgema kunsti" pähe. Kuid minu arvates oleks parem olnud, kui nad oleks seda nimetanud „kõnekunstiks”, järgides nende arvamust, mille kohaselt nad määratlevad inimese kui „elavat ja rääkivat”. Minu arvates peaks loogikat nimetama mõistuse kunstiks.

4. Saadia Tafsiri kasutamine

Teine oluline Ibn Tibboni tõlgete allikas on Saadia Gaoni koostatud Piibli araabiakeelne tõlge. See tutvustas tõlkijale seda laadi leksikonit: ta oskas tuvastada Saadia Tafsiris araabiakeelse termini ja asendada selle tõlgitud piibliterminiga. Üks näide, kuidas Ibn Tibbon täpselt seda teeb, on tema sõnastikus, arutelus terminite “määratlus” ja “kirjeldus” üle. Tema arutluskäik, nagu seda leidub käsikirjalistes versioonides (vt Perush ha-Millot ha-Zarot, toim. Even-Shemuel, lk 24-5, parandatud heebrea keeles MS London 904, 161b), on järgmine:

Olles selgitanud nende viie sõna [nimelt viie predikaatori] tähendust, lisan neile kahe täiendava termini, nimelt geder, „definitsioon” ja hoq, „kirjeldus”, seletuse… Mis puutub mõistesse hoq, siis ma ma ei mäleta, et oleksin seda mõistet ühegi [varasema tõlkija] poolt kasutanud, kuid olen näinud, et Rabbenu Saadia tõlkis piiblitermini hoq, nagu fraasides hoq u-mishpat, 'seadused ja korraldused' [vt nt Exod 15:25] nagu rasm; ja samamoodi tõlkis ta huqqay kui rusûmî [vt nt Ps 50:16]. Seetõttu tõlkisin araabiakeelse termini rasm heebrea keelde kui hoq.

5. Konsultatsioonid autoriga

Kui kõik muu nurjus - pärast sõnaraamatute ja varasemate tõlgetega tutvumist - esitas Ibn Tibbon oma päringud autorile ise. Tegelikult on tõendeid selle kohta, et Ibn Tibbon kirjutas Maimonidesele vähemalt kolm kirjalikku ja suulist kirja ning et ta sai vastuseks vähemalt kaks kirja. Kuid ellu jäävad ainult Ibn Tibboni “Kiri ettejuhatuse kohta” (mida mainiti lühidalt ülal) ja Maimonidese “Kirja tõlge”. Viimase kohta on tähelepanuväärne see, et hoolimata Ibn Tibboni püüdlustest Maimonidesega nõu pidada, eiras ta üldiselt viimase nõuandeid ja järgis jätkuvalt oma isa tõlketerminoloogiat ja traditsioone.

6. Uute terminite väljatöötamine

Ibn Tibboni tõlke üks huvitavamaid arutelusid on tema sõnastiku eessõnas. Seal loetleb ta ja arutab kuut tüüpi "kummalisi" või "võõraid" termineid, mida juhendi tõlkes kasutatakse: neologismid, haruldased sõnad või fraasid, tuletatud terminid, homonüümid, terje kaudu loodud terminid ja uued liitväljendid. Kiriklaste kommenteerimise eessõnas kirjeldab ta harva seda, kuidas ta tegelikult lõi uue termini kalitsuse abil. See kirjeldus on järgmine:

Olles maininud induktiivset sillogismi, selgitan, mida ma mõtlen "induktsiooni" all, kui ma seda siin ja mujal kasutan. Ma ütlen: mulle tundub, et filosoofid laenasid rahvahulga keelest araabia sõna, mille asendan heebrea hipoopusega, kes kasutavad seda väljendama mõistet, mis sarnaneb sellele, mida filosoofid kavatsevad seda kasutada. Mõiste, mille jaoks rahvas seda sõna, nimelt istiqrâ, kasutab, on järgmine. Nad ütlevad: „Olen uurinud [istaqraytu] ühte kindlat maad”, see tähendab, et olen kogu selle maa-ala läbi sõitnud, nähes kõigi selle külade ja linnade iseloomu. Seejärel laenasid filosoofid [sama terminit], et esindada ühe universaali uurimist [haqirah], teades selle iga osa ja liigi kavatsust. Nad nimetasid sellist toimingut istiqrâ, tuletasid sellest verbi,ja konstrueeris kõik, mida nad soovisid. Nad ütlesid: "Olen uurinud kõiki üksikasju, mis kuuluvad teatud universumi alla", see tähendab, et olen nende kõigi läbimiseks kasutanud spekulatiivset meetodit, teades sel moel igaühe kavatsust.. Ma ei leidnud meie keeles ühtegi sõna, mis oleks sellele tähendusele lähemal kui hippus, ehkki araabiakeelne sõna tähendab erinevalt heebrea hippusest mitte ainult mõiste uurimist, vaid ka uuritud mõiste tundmist. Ma ei leidnud meie keeles ühtegi sõna, mis oleks sellele tähendusele lähemal kui hippus, ehkki araabiakeelne sõna tähendab erinevalt heebrea hippusest mitte ainult mõiste uurimist, vaid ka uuritud mõiste tundmist. Ma ei leidnud meie keeles ühtegi sõna, mis oleks sellele tähendusele lähemal kui hippus, ehkki araabiakeelne sõna tähendab erinevalt heebrea hippusest mitte ainult mõiste uurimist, vaid ka uuritud mõiste tundmist.

7. Tõlke kaitsmine

Pärast juhendi esimese versiooni valmimist koostas Judah al-Harizi konkureeriva tõlke, ilmselt mõne Lõuna-Prantsusmaalt pärit targa palvel. al-Harizi tõlge kirjutati elegantselt ja Piibli heebrea keeles; selle eesmärk oli olla loetav ja juurdepääsetav. Ibn Tibbon andis sellele väljakutsele reageerimiseks välja oma muudetud tõlke koos sõnastikuga. Seega keskendub ta sõnastiku eessõnas oma töö kaitsmisele ja rivaali töö õõnestamisele. Ta paljastab al-Harizi filosoofia teadmatuse ja tõstab esile oma meisterlikkust juhendi osas ning tundlikkust tõlkeraskuste suhtes.

Kiriklaste kommentaari sissejuhatuses näib Ibn Tibbon selgitavat ka seda, miks on filosoofiliste tekstide sõnasõnaline tõlge parem. Seal rõhutab ta sõnakorra tähtsust tähenduse konstrueerimisel. Toetudes retoorilisele „kohaletoimetamise“traditsioonile, sarnaneb ta kirjutatud teksti kõnega: žesti, hääle ja näoilme jäljendamiseks kasutab see teatavaid kirjanduslikke seadmeid. Tarkuse edastamise meetodit peatükkide pealkirjade kaudu kirjeldatakse järgmiselt:

[Seda õppemeetodit peatükkide pealkirjade kaudu] saab teha suuliselt ja isiklikult; mõistlikel ja mõistvatel inimestel võib olla seda lihtne teha; targa juhendaja käsutuses on palju strataže, kõrvalekaldeid ja ümberlõikamisi, mille abil ta saab mõistval õpilasel mõista oma eesmärki, isegi kui selle eesmärki ei täpsustata ega selgitata. Kuid ta ei saa seda raamatus kirjutades teha. Näiteks võib mees öelda oma kaaslasele: „sa said selle asjaga hakkama väga hästi”, samas kui adresseeritud inimene mõistab, et endise arvates oli see, mida ta tegi, tõesti halb. Seda ei mõista ta mitte sõnadest, mis on vastuolus kõneleja eesmärgiga, vaid teatud kõneaistingutest ja kõneõnnetustest, nagu kõneleja nägu,mis võib muutuda punaseks või roheliseks nagu vihane mees või tema hääletoon; see tähendab, et selle asemel, et öelda midagi leebel toonil, vastavalt kõneviisile, mida keegi otsekoheselt räägib, räägiks selline inimene [tooni kasutades] kellegagi, kes räägib millestki, mida ta halvaks peab. [Kuulaja saab aru ka oma vestluspartneri eesmärgist] muudest asjadest, mida [kõneleja] võib sõnadele kinnitada või sellele sõnu lisada. Loogikud on loetlenud palju seda tüüpi näiteid.[Kuulaja saab aru ka oma vestluspartneri eesmärgist] muudest asjadest, mida [kõneleja] võib sõnadele kinnitada või sellele sõnu lisada. Loogikud on loetlenud palju seda tüüpi näiteid.[Kuulaja saab aru ka oma vestluspartneri eesmärgist] muudest asjadest, mida [kõneleja] võib sõnadele kinnitada või sellele sõnu lisada. Loogikud on loetlenud palju seda tüüpi näiteid.

Ibn Tibbon arutleb selle üle, kuidas seda kirjalikus tekstis kasutada, kasutades retoorilisi ja poeetilisi vahendeid. Tõlkimine on järgmine: teksti muutmisel on selle tähenduses tõsine mõju.

5. Viitevahendid ja õppevahendid

Al-Harizil oli ühes asjas õigus: Ibn Tibboni sõnasõnalisi tõlkeid on raske lugeda. Kuid isegi juhul, kui need oleksid elegantsed ja kättesaadavad, oleks juhendi ja muude tõlgitud tekstide lugemiseks vaja filosoofiat. See Ibn Tibbon tunnustas. Seega tegi ta palju enamat kui lihtsalt sõnasõnaliste tõlgete loomine; ta algatas ka heebrea keeles sugulaskirjanduse loomise: filosoofilised teatmeteosed ja õppevahendid. Ta koostas esimese suurema filosoofilise heebrea leksikoni; ning ta lisas juhendi tõlke äärealadele selgitavad läiked, mis panid aluse õigele kommenteerimistraditsioonile. Siin antakse lühike sõnastiku arutelu.

Filosoofiline sõnastik või leksikon on tegelikult väga vana žanr. Põhiterminite määratlemise traditsiooni arendati välja juba antiikajal ja jätkati keskajal. Näiteks al-Kindi, Avicenna ja Iisak Iisrael kirjutasid kõik definitsioonide raamatuid.

Ibn Tibboni Perush ha-Millot ha-Zarot oli esimene suurem heebrea keeles kirjutatud filosoofiline leksikon. See ei olnud kirjutatud filosoofia üldise sissejuhatusena, nagu tema eelkäijate töö, vaid sõnastikuna ühele tõlgitud tekstile: Maimonidese juhend hämmingus. Tegelikult on see aga palju enamat. See hõlmab peamiste mõistete laiendatud arutelusid ning toimib nii sõnastiku kui ka leksikoni, sissejuhatuse ja algtõena. Paljud filosoofilised ideed ilmuvad sõnastikus esimest korda heebrea keeles; ja on tõendeid, et teksti ise uuriti iseseisvalt, üldise teatmeteose või õppevahendina.

Selle iseloomu illustreerimiseks esitan siin neli sõnastiku sissekannet: retooriline lause, loodusõpetus (või füüsika), jumalik teadus (või metafüüsika) ja matemaatika. Nende nelja sissekandega tutvustas Ibn Tibbon oma heebrea lugejale kogu Aristotelese õppekava, nagu see oli välja töötatud araabia maailmas (sealhulgas pseudo-Aristoteli teoseid).

1. Retooriline avaldus [Ma'amar Haggadi]:

Tea, et sillogismi on viis tüüpi; Aristoteles kirjutas neist igaüks raamatu. Esimene neist on demonstratiivne sülogism, milles midagi tuletatakse tõelistest ruumidest. Ta nimetas [oma raamatut seda tüüpi sülogismi kohta] “Demonstratsiooni raamatuks” [= Posterior Analytics]. Teine on dialektiline sülogism, mille puhul tuletatakse midagi üldtunnustatud ruumidest. Ta nimetas [oma raamatut seda tüüpi sülogismi kohta] “Vaidluste ja võidu raamatuks” [= Teemad]. Kolmas tüüp on retooriline sülogism, milles eeldatakse veenvalt, see tähendab, et nad veenvad oma tõe masse nii, et nad usuvad neisse. Need on halvemad kui üldiselt aktsepteeritud ruumid; ja nad on kindlasti demonstratiivsetest madalamad. Ta nimetas [oma seda tüüpi sülogismi käsitlevat raamatut] retoorikaks. Seda tüüpi avalduste või sillogismi korralüks jutlustab inimestele, et õhutada neid midagi tegema või millestki hoiduma, või kinnistaks nende südames armastust millegi vastu, nii et nad läheneksid sellele, või vihkamist millegi vastu, mille tõttu nad eemalduvad sellest. Seda tüüpi avaldust nimetatakse "retooriliseks avalduseks", samamoodi nagu esimese tüübi lauset nimetatakse "demonstratiivseks väiteks" ja teist teist nimetatakse "dialektiliseks avalduseks". Neljas on poeetiline sülogism, milles ruumid on sellised, et loovad pildi nende südames, kes neid kuulevad. See pilt paneb sellist inimest midagi armastama või vihkama isegi siis, kui ta teab, et nendes avaldustes pole tõde. Ta nimetas [oma seda tüüpi sillogismi käsitlevat raamatut] “Poeetikaks”. Viies [sillogismi tüüp] on sofistlik sillogism, mida on kahte tüüpi:a) ruumid ise on keerukad, st kui need näivad tõesed, leiab õpetlane, et kui neid hoolikalt uuritakse, siis üks või mõlemad on valed; b) kuigi ruumid on tõesed, ei anna nende kombinatsioon [õiget] järeldust, ehkki tundub, et see nii on. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.kuigi need näivad olevat tõesed, leiab teadlane neid hoolikalt uurides, et üks või mõlemad on valed; b) kuigi ruumid on tõesed, ei anna nende kombinatsioon [õiget] järeldust, ehkki tundub, et see nii on. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.kuigi need näivad olevat tõesed, leiab teadlane neid hoolikalt uurides, et üks või mõlemad on valed; b) kuigi ruumid on tõesed, ei anna nende kombinatsioon [õiget] järeldust, ehkki tundub, et see nii on. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.kui teadlane neid hoolikalt uurib, leiab ta, et üks või mõlemad on valed; b) kuigi ruumid on tõesed, ei anna nende kombinatsioon [õiget] järeldust, ehkki tundub, et see nii on. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.kui teadlane neid hoolikalt uurib, leiab ta, et üks või mõlemad on valed; b) kuigi ruumid on tõesed, ei anna nende kombinatsioon [õiget] järeldust, ehkki tundub, et see nii on. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.kuigi näib, et nii lähebki. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.kuigi näib, et nii lähebki. See teine tüüp petab kõiki, kes ei suuda [järeldust] hoolikalt uurida või kes ei ole kõigi silogoogide tingimuste osas asjatundja. Selle, viienda, sillogismi tüübi kohta käiva raamatu nimi on “Sofismi raamat”. see on raamat nimega Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.”See on raamat, mille nimi on Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.”See on raamat, mille nimi on Araabia al-Safsata ja Romance Sofistica. Neid [viit] teost tutvustas Aristoteles oma raamatuga "Syllogism" [= Prior Analytics], milles ta arutab neid kõiki ja teeb üldisemalt teatavaks sülogismi tingimused ja omadused.

2. Loodusteadus (füüsika):

Meister [Maimonides] on öelnud, et see on see, mida targad nimetasid „alguse arveks”. Ta pidas sellega silmas, et “alguse ülevaate” saladused tähistavad loodusõpetuse peatükkide pealkirju, see on teadus, mis uurib looduse poolt juhitavate asjade kõiki aspekte, st kõiki taeva- ja alamkeha ning nende õnnetusi. Kõigi selle teaduse raamatute lõplik allikas on Aristotelese kirjutatud raamatud. Need hõlmavad järgmist: 1) „Looduse teemalised diskursused” [= füüsika], milles arutatakse üldiselt looduslikke asju. 2) „Taevas ja maailmas“, milles käsitletakse üldiselt sfääre, planeete ja tähti koos nelja elemendi ja nende segudega. 3) „Põlvkonna ja korruptsiooni teemal”, milles põlvkonna ja korruptsiooni põhjused, nende tunnused ja viletsus,eriti arutatakse. 4) “Taeva märgid” [= meteoroloogia], kus käsitletakse õnnetusi ja asju, mis tekivad atmosfääri ülemises osas; mõned neist asjadest, kui need tekivad, leitakse ka maismaalt või merest. 5) „Mineraalidel ja kividel”, milles käsitletakse nende voldust ja kvaliteeti. 6) „Taimedel”, milles arutatakse iga kasvu kogeva asja olemust. 7) „Loomadel”, kus käsitletakse kõiki nii ratsionaalseid kui ka irratsionaalseid loomi mõjutavaid õnnetusi ning nende jäsemete kasulikkust. 8) „Hinge peal”, milles käsitletakse üldiselt inimhinge võimeid. 9) „On Sense and Sensibilia” [= Parva naturalia], milles käsitletakse eelkõige meelte olemust, aga ka und ja ärkvel olemist. Mis puutub 1. Moosese raamatu piiblilises osas esitatud peatükkide rubriikidesse, siis need hõlmavad ainult väikest osa nendes raamatutes sisalduvast: mitte ühte sajast ega isegi mitte ühte sajast …

3. Jumalik teadus (metafüüsika):

Teadus, mis käsitleb seda, millel puudub loodus, st intellektuaalseid ja mateeriast lahus olevaid asju, nagu Issand, Tema inglid, ja muid asju, mis tulenevad intellekti toimingutest ja intellekti teadmistest - neil pole tegevus mõttesmaailmas. Kõigi selle teaduse raamatute juur on Aristotelese raamat nimega “Metafüüsika”.

4. Matemaatika:

Tea, et tutvustavatel teadustel on kolm jaotust: loodusõpetus, matemaatika ja jumalik teadus. Oleme esimest ja viimast juba selgitanud. Mis puudutab teist, nimelt matemaatikat, siis hõlmab see geomeetriat, aritmeetikat ja astronoomiat - mis hõlmab sfääride ja planeetide uurimist ning planeetide otsuseid [= astroloogia] - ja meloodiateadust, mida nimetatakse “muusikaks”. Kolm terminit "matemaatika", "propadeutika" ja "koolitus" on sünonüümid, mida kasutatakse selle teaduse jaotuse jaoks; sest see on nagu teadus, mis koolitab, õpetab või teenib kahte ülejäänud jaotust.

6. Filosoofia ja eksegees

Ibn Tibbon kirjutas kaks peamist originaaltööd: Kommentaar kiriklaste kohta ja filosoofilis-eksegeetiline monograafia pealkirjaga Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim. Samuti kirjutas ta sissejuhatusi oma tõlgetesse, kirju Maimonidesele ja lühikese traktaadi teemal “Laua ja võileiva põhjus”. Lisaks nendele säilinud töödele kavandas ta ka kaht muud kommentaari, mis pole kunagi valmis: Vanasõnade sisemiste tähenduste kommentaar ja Genesise esoteeriline kommentaar pealkirjaga Ner ha-Hofes (vt Ilm 20:27)..

Mis on nende kirjutiste iseloom? Ehkki nad on vormi ja sisu poolest erinevad, on neil kõigil kaks peamist tunnust: nad arutavad filosoofilisi ideid piibelliku eksegeesi vormis; ning nad tuginevad juhendis leiduvate salmide ja rabiini diktatide aruteludele ning laenavad ja rakendavad juhendis välja töötatud meetodeid. Ibn Tibboni kõik arutelud peavad seetõttu toimuma keeruka filosoofilis-eksegeetilise protsessi kaudu: alates Piiblist kuni rabiinikirjanduseni ja lõpetades Maimonidesega; ja Maimonidesest rabiini kirjanduse kaudu Piiblini.

Miks kirjutas Ibn Tibbon oma filosoofia sel viisil? Miks ta ei kirjutanud Aristotelese või Averroesi filosoofiliste teoste kohta sirgjoonelisi filosoofilisi ega teoloogilisi summasid ega kommentaare? Kolmeteistkümnendal sajandil keskendus suurem osa juudi kogukondade filosoofilisest tegevusest mitte üldisele sünteesile, vaid tõlkimisele, edastamisele, kaitsmisele ja levitamisele; filosoofia õpetamine traditsioonilise kirjanduse raames oli väga tõhus viis filosoofia ideede levitamiseks. Eelkõige aitas piibli (või rabiinkirjanduse) kaudu filosoofia õpetamine võõraid ideid tuttavamaks muuta ja aitas filosoofia uurimist õigustada, ühendades selle autoriteetsete eeskujudega. Mis kõige tähtsam - see lõi turvalise koha filosoofia tegemiseks ise; omapärase kanoniseerimisprotsessi kaudu,alustades Maimonidesest ja jätkates oma jüngritega, said konkreetsed Piibli salmid või lood filosoofiliste ideede või probleemide arutamise standardseteks lookusteks. Piibli tekstid jääksid samaks, kuid filosoofilised ideed muutuksid, võttes arvesse konkreetse eksegeedi või mõttekooli uusi ideid.

Ibn Tibboni filosoofilisest eksegeesist aimu saamiseks kirjeldan lühidalt tema algupäraseid kirjutisi ning toon seejärel välja mõned konkreetsed näited, mis on seotud ühe probleemiga: inimeksistentsi lõppeesmärgiga.

1. Maimonidese tõlke

eessõna, Avoti kommentaar Selle tõlke eessõnas tutvustab Ibn Tibbon Jeremija 9: 22–23 täielikku ja detailset selgitust. Ta selgitab ja kritiseerib Maimonidese selgitusi nendele salmidele juhendis 3:54 ja pakub välja oma uudse tõlgenduse, mille kohaselt on inimese lõppeesmärk Jumala tundmine ja mõistmine ning ei midagi muud (vt edasist arutelu allpool).

2. Kommentaar kiriklaste kohta

Tundub, et see oli Ibn Tibboni esimene suurem eksegeetiline töö; see valmis tõenäoliselt millalgi vahemikus 1213–1221. Kommentaar on mahukas ja kahanev teos, mis sisaldab pikka eessõna, värsi-kommentaari ja mitmeid kõrvalekaldeid, milles Ibn Tibbon tutvustab filosoofilist teemat või selgitab sellega seotud salmi 1. Moosese raamat, Jeremija, psalmid, vanasõnad või laululaul. Filosoofilised kõrvalekalded on peamiselt seotud loogika, astronoomia, meteoroloogia, genereerimise ja korruptsiooniga, sublunaarse maailma taeva mõjuga ning hinge ja selle võimetega.

Ibn Tibboni arusaam kiriklastest tervikuna on järgmine: Saalomon kirjutas raamatu noorpõlves, et kummutada muistsed skeptikud, kes eitasid surematuse võimalust (“koosolu aktiivse intellektiga”). Seda ta tegi, uurides hoolikalt surematuse vastaseid argumente, et näidata, et need pole “täielikud” ega “veenvad” ega “määravad”. Kolm argumenti, mille ta ümber lükkab, on järgmised: et inimintellekt on mateeria intellekt ja seetõttu ei saa see mateeriast eralduda ega mõelda eraldi ainetele; et intellekt, isegi kui see tuleneb kehalisest vormide andjast, nõuab siiski kehalist substraati; et eetika on pigem esimene kui viimane täiuslikkus ega saa inimest päästa surmast ja hävingust.

3. Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim

Selle teose pealkirja võib tõlkida järgmiselt: “Traktaat [värsis]: laske veed kokku koguda (1Ms 1: 9)” või: “[Jumalik] öeldes: laske veed kogutakse (1Ms 1: 9)”. See valmis pärast kirikukommentaaride koostamist, tõenäoliselt 1221 või 1231. Nagu kirikukiriku kommentaar, on see kahanev ja eksegeetiline, ehkki üldiselt järgib see hämmingus juhendi III osa järjekorda. Ibn Tibbon alustab seda tööd kosmoloogilise küsimusega - miks ei kata maa täielikult vett -, ning astub seejärel vastama sellele ja seotud küsimustele seoses salmidega 1. Moosese raamatu, Jesaja, Hesekieli, Iiobi ja eriti Psalmide raamatu kohta.

4. “Laua ja võileiva põhjus”

Sellele lühikesele traktaadile tugines avaldus juhendis Hämmingus 3:45. Seal ütleb Maimonides, et kuigi ta suudab selgitada ohverduskultuse enamikku aspekte, ei suuda ta selgitada tabeli ja võileiva põhjust. Ibn Tibbon võtab selle ülesande meistrilt vastu. Ta selgitab, et laud ja võileivad ning üldiselt väga sensuaalne ohverduskultus on teoloogia õppetund. Täpsemalt öeldes paljastavad Ibn Tibboni arvates antropomorfsed kujutised absoluutsuse kujutleda Jumalat kehana koos kõigi kehaga kaasnevate vajaduste ja suhetega. Teisisõnu, tempel ja telk, mis töötasid nagu omamoodi reductio ad absurdum, aitasid levitada tõelist usku monoteismi.

5. Vanasõnade

sisetähenduste kommentaar Kiriklaste kommentaaris ütleb Ibn Tibbon, et ta kavandas vanasõnade sisemiste tähenduste kommentaari. Kuigi seda kommentaari ei kirjutatud kunagi, on võimalik, et esialgsed arutelud lisati ka tema teistesse kirjutistesse. Nii tutvustab Ibn Tibbon kiriklaste kommentaarides Ilmutuse 1: 1-7 ja 8: 22-36 täielikku ja detailset värsside kaupa versiooni. Esimest kirjeldab ta prooemiumina, järgides eessõnade kirjutamise filosoofilist traditsiooni: Saalomon tutvustab teose pealkirja, autori nime, esitusviisi jne. Viimaseid salme selgitab ta seoses meeleparanduse võimalusega: patustamine, kahetsemine ja Eedeni aeda naasmine.

6. Ner ha-Hofes: esoteeriline kommentaar

geneesi kohta Ma'amar Yiqqawu ha-Mayimis viitab Ibn Tibbon mitu korda sellele raamatule, mis on tema sõnul pooleliolev töö. See ei olnud kunagi valmis, kuid nagu ka vanasõnade kommentaarides, on võimalik, et esialgseid märkusi ja selgitusi võib leida ka tema teistest kirjutistest. Nii sisaldab näiteks kiriklaste kommentaar Genesise salmidest mitmeid üksikasjalikke selgitusi, sealhulgas 1:11, 1:14, 1:20, 1:26, 3: 22–24, 8: 21–22. Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim sisaldab lisaks ühte peatükki, mis on pühendatud Gen 28-le (Jaakobi redel), ühte peatükk Gen 11-le (Paabeli torn) ning arutelu kogu 1. Geni ja "alguse ülevaate" üle.

7. Filosoofilise eksegeesi näited

Ibn Tibboni kirjutiste vältel jõuab ta ikka ja jälle tagasi mõne põhiprobleemi juurde: jumalik provints, surematuse võimalus ja inimeksistentsi lõppeesmärk. Need teemad olid eriti vaevavad: Maimonides olid neid arutanud, kuid ei esitanud järjepidevat õpetust; al-Farabi oli kuulsalt eitanud, et koosmõju on võimalik; samal ajal kui Averroes asus surematuse küsimusesse mitme erineva tulemusega teosega. Ibn Tibbon töötas omalt poolt Maimonidese välja toodud piiblitekstidega, kuid arendas välja al-Farabi ja Averroesi ideid. Tema arutlus kolme piibliteksti üle, mis kõik on seotud inimkonna lõppeesmärgiga, on eriti oluline. Tema tõlgendusi tutvustatakse siin seoses Maimonidese tõlgendustega.

1. 1. Moosese 28: 12–13

Ja ta nägi unes ning vaata, maa peal oli üles seatud redel, mille ülaosa ulatus taevani; ja vaata, Jumala inglid sellest üles tõusevad ja laskuvad; ja vaata, Issand seisis selle kohal ja ütles: "Mina olen teie isa Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal."

Hämmingute juhendi eessõnas toob Maimonides välja Jaakobi nägemuse 28. peatüki redelist kui piibelliku allegooria paradigmaatilist näidet; ta isoleerib loo seitse peamist terminit, mille ta kahes erinevas mõttes dekodeerib juhendi hilisemates peatükkides. Nii selgitatakse redelist tõusvaid ja laskuvaid inglid juhendis 1:15 prohvetitena; nad tõusevad õpingute kaudu ja laskuvad koos jumaliku tarkusega inimesi valitsema. Juhendis 2:10 seevastu selgitatakse visiooni pigem kosmoloogia kui poliitika ja ettekuulutuste osas. Redel on maa peal üles seatud ja ulatub taevani, redelil olevad redelid on neli elementi või seitse taevakeha ning tõusvad ja laskuvad inglid on taevane intelligents. Issand, seistes kindlalt redeli ülaosas,kas Jumal on esimene põhjus või edasiviija.

Ibn Tibbon oli esimene filosoof-täideviija, kes tugines Maimonidese lähenemisele ja liikus seda uutesse suundadesse, mis olid paremini kooskõlas tema enda konkreetsete huvidega. Nii rõhutas ta Ma'amar Yiqqawu ha-Mayimi 11. peatükis epistemoloogilist ja kosmoloogilist ning kõrvaldas poliitilise. Tema tõlgenduse kohaselt on ülenevateks ingliteks filosoofid, kes tõusevad tarkuseredelil metafüüsika poole, mis on õppekava viimane teema. Kes siis on need inglid, kes laskuvad? Nad ei ole prohvetid, laskudes rahva valitsemise tarkusega, vaid eraldiseisvad intelligentsused, mis laskuvad inimintellekti jõudmiseks oma lõpliku täiuslikkuseni: teadmisele Jumalast ja ühendusele Jumalaga.

2. Jeremija 9: 22–23

Nõnda ütleb Issand: Ärgu olgu tark kiitke oma tarkuses, ärge andke vägevale kiituseks oma võimuses, ärge rikas rikas oma rikkuses! Aga las see, kes selles kiidab, saab aru, et ta mõistab ja tunneb mind ära, et ma olen Issand, kes rakendab maailmas armastust, mõistmist ja õigust: sest nende üle ma naudin, ütleb Issand.

Juhendis 3:54 tutvustab Maimonides lühikest arutelu inimeksistentsi eesmärgi üle. Tuginedes selle probleemi aristotellikele käsitlustele, esitab ta neli võimalikku inimlikku eesmärki: rikkuse, tervise, eetika ja intellekti täiuslikkus. Seejärel tutvustab ta piiblilist teksti Jeremija 9: 22–23, mis tema sõnul esitavad filosoofide samu ideid, kuid ühe olulise täiendusega. Nimelt, nagu ka filosoofid, toob ka Jeremija välja neli võimalikku täiuslikkust - “vägi”, “rikkus”, eetiline “tarkus” ja “mõistmine ja teadmine” -, kuid lisaks lisab ta veel midagi: “armastuse, otsustusvõime ja õiguse rakendamine”, maa peal.” Seega näib Maimonides, et Jumala tundmine peaks viima tegudeni; mõtisklev peaks teenima praktilist lõppu.

Maimonidese Avoti tõlke eessõnas ja kirikukogu kommentaarides arutab Ibn Tibbon neid samu Jeremija salme, selgitab ja kritiseerib Maimonidese tõlgendust neist, seejärel tutvustab oma romaani. Ibn Tibboni sõnul on inimese lõplik täiuslikkus Jumala tundmine ja mõistmine ilma kvalifikatsioonita. Seega tuleks salmi mõista erinevalt, lõppsättega tuleks seostada pigem Jumalat kui inimest; inimene peaks Jumalat mõistma ja tundma, peatuge täielikult.

3. Laulude laul 5: 2

Magan, aga süda ärkab: koputab minu armastatud hääl.

Juhendis 3:51 tsiteerib Maimonides patriarhide ja Moosese arutelu käigus Laulu laule 5: 2. Tema sõnul jõudsid need arvud inimese täiuslikkuseni kõrgeimal tasemel, sest nad olid pidevas osaduses Jumalaga ja osalesid täielikult ka usukogukonna loomises ja juhtimises. Nad olid nagu Laulupeo peategelane, südamega ärkvel isegi magades.

Milline oli Ibn Tibboni arusaam samal teemal? Kuidas ta tugines Maimonidese salmi kasutamisele ja reageeris sellele? Nagu kahes eelmises näites, tsiteerib ja arutab Ibn Tibbon juhendit 3:51, kuid soovitab teistsugust lähenemisviisi. Nagu ta kirikus kiriklastele selgitab, saavutasid patriarhid ja Mooses selle filosoofia ja poliitika seisundi täpselt nii, nagu Maimonides oli seda kirjeldanud; nad magasid (mateeria maailmas) ärkvel oleva südamega (Jumala maailma poole). Ibn Tibboni arvates oleks see seisund aga kiitust väärt, kuid nad oleks võinud ikkagi kõrgemasse seisundisse jõuda: nad oleksid võinud olla täiesti ärkvel, elada puhta mõtisklemise elu, vaba füüsilise ja poliitilise maailma takistustest.

Kõigis neis kolmes näites rõhutab Ibn Tibbon mõtisklemist praktilise üle. Ta töötab samade piiblitekstidega, mille Maimonides välja tõi, kuid jõuab teistsugusele filosoofilisele positsioonile. Just see huvitav filosoofilis-eksegeetiline andmine ja võtmine, ideede vaba arutelu kindla piiblilise raamistiku piires iseloomustas maimonidelikku filosoofia- ja eksegeesitraditsiooni, mille asutas Ibn Tibbon ja mida jätkasid tema järeltulijad, jüngrid ja austajad.

Bibliograafia

Tõlgi Samuel Ibn Tibbon

 • Sonne, Jesaja, “Maimonidese kiri Saamuelile b. Vibur Verona juudi kogukonna arhiivis oleva tundmatu teksti järgi”, [heebrea keel], Tarbiz, 10 (1939): 135–54, 309–32.
 • Maimonides, traktaat ülestõusmisest (Maqâla fî Tehiyyat ha-Metim): Araabia originaali ja Samuel Ibn Tibboni heebreakeelne tõlge ja sõnastik, Joshua Finkel (toim), New York: Ameerika juudi uurimise akadeemia, 1939.
 • Maimonides, kaheksa peatükki, J. Gorfinkle (toim ja trans.), New York: Columbia University Press, 1912.
 • Maimonides, Mishna kommentaar, Abot, M. Rabinowitz (toim), Jeruusalemm: Mosad ha-Rav Kook, 1961.
 • Maimonides, Moreh ha-Nevukhim, Y. Even-Shemuel (toim), Jeruusalemm: Mosad ha-Rav Kook, 1987.
 • Maimonides, Mooses Maimonidese kiri Jeemenile: araabia originaal ja kolm heebrea versiooni, A. Halkin (toim), B. Cohen (tõlke), New York: Ameerika juudi uurimise akadeemia, 1952.
 • Otot ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibboni Aristotelese meteoroloogia heebreakeelne versioon, Resianne Fontaine (toim. Ja trans.), Leiden: EJ Brill, 1995.
 • Averroes ja Abd Allah, „kolm traktaati koostoimimisest”, J. Hercz (toim. Ja läbilõige), Drei Abhandlungen über die Conversition des seperaten Intellects mit dem Menschen von Averroes (Vater und Sohn), aus dem Arabischen übersetzt von Samuel Ibn Tibbon, Berliin: HG Hermann, 1869.
 • Burnett, Charles ja Zonta, Mauro, “Abu Muhammad” Abdallah Ibn Rushd (Averroes Junior), teemal, kas aktiivne intellekt ühendab ainelist intellekti, samal ajal kui see on kehaga kaetud: kolme keskse keskaegse versiooni kriitiline väljaanne koos Eestikeelne tõlge,”Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 67 (2000): 295–335.

Samuel Ibn Tibboni kirjutised

 • “Kiri providence'i kohta”, Zvi Diesendruck (toim), “Samuel ja Mooses Ibn Tibbon Maimonidese teeskluse teooria kohta”, Hebrew Union College Year, 11 (1936): 341–66
 • Perush ha-Millot ha-Zarot, lisa Maimonides, Moreh ha-Nevukhim, Y. Even-Shemuel (toim), Jeruusalemm: Mosad ha-Rav Kook, 1987.
 • “Märkused juhendis”, Carlos Fraenkel (toim), Maimonidesist Samuel Ibn Tibbonile: Dalâlat al-Hâ'irîni ümberkujundamine Moreh ha-Nevukhimiks, Jeruusalemm: Magnes Press, 2007.
 • Kirikukommentaari eessõna Ruth Ben-Meir (toim) "Samuel Ibn Tibboni eessõna kirikukommentaari kohta", Maimonidean Studies, 4 (2000): 13–44 [heebreakeelne osa].
 • Kommentaar Eccl 1: 1 kohta, James T. Robinson (toim. Ja läbilõige), „Samuel Ibn Tibboni kommentaar kirikute ja filosoofi prooemiumile” keskaja juudi ajaloo ja kirjanduse uurimisel (3. köide), I. Twersky ja JM Harris (toim), Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, lk 83–146.
 • Täielik kommentaar kiriklaste kohta, James Robinson (toim), Sefer Nefesh ha-Adam: Perush Qohelet li-Shemuel ben Yehudah Ibn Tibbon. Heebrea teksti kriitiline väljaanne koos sissejuhatuse, märkmete, aparaatide ja indeksitega. Jeruusalemm: Juudi Uuringute Liit, Taaveti ja Amalia Roseni fond, juudi kultuuri uurimise allikad, 2016.
 • Robinsoni 2007a kommentaar kiriku kohta inglise keeles on täielikult tõlgitud.
 • Eessõna Maimonidese tõlkimise kohta, kommentaar Avoti kohta, Menahem Kellner (toim), “Maimonides ja Samuel Ibn Tibbon Jeremija 9: 22–23 ja inimese täiuslikkus” tõlgetes halakhahi uuringutes ja juudi mõtteloos, mida tutvustas rabi professor Menahem Emanuel Rackman oma kaheksakümnendal sünnipäeval, M. Beer (toim), Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1994, lk 49–57.
 • Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, M. Bisliches (toim), Pressburg: Anton Edler von Schmid, 1837.
 • Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, kriitiline väljaanne koos analüüsiga Rivka Knelleris, Samuel Ibn Tibboni raamat Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim: filosoofiline ja eksegeetiline traktaat, Ph. D. Väitekiri, Tel-Avivi ülikool, 2011.

Kõrvalteosed

 • Altmann, Aleksander, 1967, „Ülestõusmise redel”, müstika ja usunditeaduste uurimuses, mille Gershon G. Scholem esitas oma seitsmekümnendal sünnipäeval õpilaste, kolleegide ja sõprade poolt Jeruusalemmas: Magnes Press, lk 1–32.
 • Ben-Meir, Ruth, 2000, “Samuel Ibn Tibboni eessõna kirikukommentaari kohta”, Maimonidean Studies, 4: 13–44 [heebreakeelne osa].
 • Eisen, Robert, 2004, Töö raamat keskaegses juudi filosoofias, Oxford: Oxford University Press, lk 79–110.
 • Fontaine, Resianne, 1997, “Samuel Ibn Tibboni tõlge Aristotelese meteoroloogia araabiakeelsest versioonist” kristlikus ja islami hellenismi iidses traditsioonis, G. Endress ja R. Kruk (toim), Leiden: Teaduskool CNWS, lk. 85–100.
 • Fraenkel, Carlos, 2007, alates Maimonidesest kuni Samuel Ibn Tibbonini: Dalâlat al-Hâ'irîni muundamine Jeruusalemma Moreh ha-Nevukhimiks: Magnes Press [heebrea keel].
 • ––– 2004, „Antropomorfismi probleem seni tundmatus lõigus Samuel Ibn Tibboni raamatust“Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim”ja David Ben Sauli värskelt avastatud kirjas”, “Juudi uuringud kvartalis 11: 83–126.
 • Fraisse, Otfried, 2004, Moses Ibn Tibbons Kommentaar Zum Hohenlied Und Sein Poetologisch-Philosophisches Programm, Berliin: Walter de Gruyter.
 • Freudenthal, Gad, 1993, “Les Sciences: Provence'i juugenditeenused: Leuri assigneeringud, Leur Rôle”, Revue des Etudes Juives, 152: 29–136
 • –––, 1991, “(Al-) kosmoloogiliste ideede keemilised alused: Ibn Sînâ igavese maailma geoloogia kohta”, füüsika, kosmoloogia ja astronoomia, 1300–1700: pinge ja majutus, S. Unguru (toim.), Dordrecht: Kluweri akadeemiline kirjastus, lk 47–73.
 • ––– 2008, „Samuel ibn Tibboni avicennian-teooria igavesest maailmast”, Aleph, 8: 41–129
 • ––– 2013, “Vete kogunemine”: veekogu küsimus Tooras / filosoofia vaidlustes 13. sajandi Euroopa judaismis: Samuel Ibn Tibbon, Jacob Ben Sheshet ja Menahem Ha-Meiri,”Daat, 74–75: 267–298 (heebrea).
 • ––– 2016, „Samuel Ibn Tibbon kui Galeni Tegni heebrea tõlge araabia keelest Melakah Qetanah: sondid tema filosoofilise sõnavara arengusse”, Araabia teadused ja filosoofia, 26: 27–43.
 • Freudenthal, Gad ja Resianne Fontaine, 2016, “Filosoofia ja meditsiin juudi Provence'is, Anno 1199: Samuel Ibn Tibbon ja Doeg the Edomite Translate Galen's Tegni”, Arabic Sciences and Philosophy, 26: 1–26.
 • Halbertal, Moshe, 2000, Toora ja tarkuse vahel: Menahem ha-Me'iri ja Maimonidean Halakhists Provence Jeruusalemmas: Magnes Press [heebrea keel].
 • Heller-Wilensky, Sarah, 1969, “Isaac Ibn Latifi allikate uurimise poole”, Jeruusalemma juudi uurimise neljanda maailmakongressi (II köide) toimetus: Juudi uurimise maailma liit, lk 317–326 [heebrea keel].
 • Kreisel, Haim, 2000, Ma'aseh Nissim, autorid R. Nissim, Marseille, Jeruusalemm: Mekize Nirdamim.
 • –––, 2004, Levi b. Aabraham b. Hayyim, Liwyat Hen 6: 3 Jeruusalemm: Juudi uuringute maailmaliit.
 • Kugel, James, 1979, “Mõned keskaja ja renessansi ideed Piibli luule kohta” keskaja juudi ajaloo ja kirjanduse uurimustes, I. Twersky (toim), Cambridge, MA: Harvard University Press, lk 57–81.
 • Kupfer, E., 1975, “Maimonidese kommentaari vana tõlge Mishna kohta, Tractate Sanhedrin, peatükk Heleq”, “Ale Sefer, 1: 59–80 [heebrea].
 • Lévy, Tony, 1997, “Keskaja heebrea teadlase matemaatilise raamaturiiuli rajamine: tõlked ja tõlkijad”, Science in Context, 10: 431–51
 • Ravitzky, Aviezer, 1978, Rabbi Zerahyahi mõte b. Iisaku b. She'altiel Hen ja Maimonidean-Tibbonian filosoofia kolmeteistkümnendal sajandil [heebrea keeles], Ph. D. Väitekiri, Heebrea ülikool.
 • –––, 1981, „Rooma vanasõnade immaanueli allikatest”, Qiryat Sefer, 56: 726–739 [heebrea keel].
 • –––, 1981, “Samuel Ibn Tibbon ja hämmingute juhendi esoteeriline tegelane”, juudi uuringute ühing, 6: 87–123.
 • –––, 1990, „Segaduses oleva juhendi saladused: kolmeteistkümnenda ja kahekümnenda sajandi vahel”, uurimustes Maimonides, Isadore Twersky (toim.), Cambridge, MA: Harvard University Press, lk 159–207.
 • ––– 1990, „Aristotelese meteoroloogia ja loomingu kirjelduse maimonideaalne eksegees” (heebrea keeles), Jeruusalemma uurimused juudi mõtteis, 9: 225–250.
 • Rigo, Caterina, 1996, Judah Romano kommentaarid piibli kohta: tema filosoofiline süsteem nendes sisalduvana ja tema allikad juutide mõttes ja kristlik skolastika, Ph. D. Väitekiri, Heebrea ülikool [heebrea].
 • Robinson, James T., 2000a, “Samuel Ibn Tibboni kommentaar kiriklikest ja filosoofide prooemiumist” keskaja juudi ajaloo ja kirjanduse uuringutes (3. köide), I. Twersky ja J. Harris (toim), Cambridge, MA: Harvard University Press, lk 83–146.
 • –––, 2000b, „Gershom ben Saalomoni„ Sha'ar ha-Shamayim: selle allikad ja nende kasutamine “, keskaegses heebrea teaduse ja filosoofia entsüklopeedias, S. Harvey (toim.), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, lk 248–274.
 • ––– 2003, „Esimesed heebrea viited al-Bitrûjî astronoomia põhimõtetele”, Aleph, 3: 145–163.
 • –––, 2005, „Ibn-tiibude perekond: tõlkijate dünastia keskaegses Provence'is“, Be'erot Yitzhak: Uuringud Isadore Twersky mälestuseks, J. Harris (toim), Cambridge, MA: Harvard University Press, lk 193–224.
 • ––– 2006, „Digressioonist kogumikuni: Samuel Ibn Tibbon ja Rooma Immanuel 1. Moosese raamatu 1:11, 1:14, 1:20”, Zutot, 4: 81–97.
 • –––, 2007a, Samuel Ibn Tibboni kommentaar kiriklastele, inimese hinge raamat, Tübingen: Mohr Siebeck.
 • –––, 2007b, “Maimonides, Samuel Ibn Tibbon ja juutide filosoofiatraditsiooni rajamine” Maimonides 800 aasta pärast: Esseed Maimonidese ja tema mõju kohta, Jay M. Harris (toim), Cambridge: Harvardi ülikool Press, lk 291–306.
 • –––, 2007/2008, „Me joome ainult meistri vett: maimonidid ja maimonideanism Lõuna-Prantsusmaal, 1200–1306“, juudi kultuuri epigonismis, Shlomo Berger ja Irene Zwiep (toim), Studia Rosenthaliana, 40: 27–60.
 • –––, 2009a, „Hing ja intellekt keskaja juudi filosoofias“, Cambridge'i juudi filosoofia ajaloos, S. Nadler ja T. Rudavsky (toim), Cambridge: Cambridge University Press, lk 524–558.
 • –––, 2009b, „Samuel Ibn Tibboni Perush ha-Millot ha-Zarot ja al-Fārābī eisagoge ja kategooriad”, Aleph, 9: 41–76
 • ––– (toim.), 2009, Maimonideanismi kultuurid: uued lähenemisviisid juudi mõtte ajaloole, Leiden ja Boston: EJ Brill.
 • –––, 2019, “Redelil või ülal? Jacobi redeli maimoniidide ja maimonidevastased tõlgendused”, Maimonidese tõlgendamine: kriitilised esseed, Daniel Davies ja Charles Manekin (toim), Cambridge: Cambridge University Press, lk 85–98.
 • –––, 2019a, “Moreh ha-Nevukhim: hämmingute juhendi esimene heebreakeelne tõlge”, “Maimonidese hämmingus juhend”, tõlge: Ajalugu kolmeteistkümnendast sajandist kahekümnenda aastani, Josef Stern, James Robinson, Yonatan Shemesh (toim), Chicago: University of Chicago Press, lk 35–54.
 • –––, 2019b, “Leksikonid ja leksikograafia keskaegses juudi filosoofias”, keskaja juudi filosoofia ja selle kirjanduslikud vormid, Aaron Hughes ja James T. Robinson (toim.), Bloomington: Indiana University Press, lk 313–336.
 • Schwartz, Dov, 2000, “Kuzari kommentaatorid viieteistkümnenda sajandi Provence'is” keskaja juudi ajaloo ja kirjanduse uuringutes (3. köide), I. Twersky ja JM Harris (toim), Cambridge, Mass: Harvard University Press [Heebrea].
 • –––, 1996, Neljateistkümnenda sajandi juudi uusloomalise ringi filosoofia, Jeruusalemm: Ben Zvi Instituut ja Bialiku Instituut [heebrea].
 • –––, 2005, uurimused astraalmaagiast keskaegses juutide mõttes, Leiden: EJ Brill.
 • Septimus, Bernard, 1982, Hispano-juudi kultuur üleminekus: Ramahi karjäär ja vastuolud, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Sermoneta, Joseph, 1977, “Samuel Ibn Tibboni kriitilised märkused Maimonidese intellekti teooria kohta” Jeruusalemma juudi uuringute kuuenda maailmakongressi (III köide) artiklites: Juudi uuringute maailmaliit, lk 315–319 [heebrea keel]].
 • Shatzmiller, Joseph, 1977, „Kontaktid ja muutused ettevõttes, kus juints et chrétiens á Montpellier versus 1300”, Juifs et judaïsme de Languedoc, Cahiers de Fanjeaux, 12: 337–344.
 • –––, 1982/1983, „Figuuride raamatu otsimisel: Meditsiin ja astroloogia Montpellieris 14. sajandi vahetusel“, juudi uuringute ühing, 7–8: 383–407.
 • –––, 1994, juudid, meditsiin ja keskaja selts, Berkeley: University of California Press.
 • Sirat, Colette, 1979, “La Pensée philosophique de Moïse Ibn Tibbon”, Revue des Etudes Juives, 138: 505–515.
 • –––, 1976, “Elohimi marokot Hanokhist, sünd. Saalomon al-Constantini,”Eshel Beer-Sheva, 1: 120–199 [heebrea].
 • Stern, Gregg, 2000, “Filosoofilise allegooria kriis Languedocian-juudi kultuuris (1304–6)”, tõlgenduses ja allegoorias: antiikaeg tänapäevale, Jon Whitman (toim), Leiden: EJ Brill, lk 187 –207.
 • –––, 2003, „Lõuna-Prantsusmaa filosoofia: vaidlused filosoofiliste uuringute üle ja averroide mõjud juutide mõttele“, Cambridge, kaaslane keskaegsele juudi filosoofiale, D. Frank ja O. Leaman (toim), Cambridge: Cambridge University Press, lk 281–303.
 • –––, 2009, filosoofia ja rabiinkultuur, London: Routledge.
 • Twersky, Isadore, 1968, “Provenca juutluse sotsiaalse ja kultuurilise ajaloo aspektid”, Journal of World History, 11: 185–207; kordustrükk Juudi Seltsis läbi aegade, HH Ben-Sasson ja S. Ettinger (toim), New York: Schoken Books, 1971, lk 185–207.
 • Vajda, Georges, 1959, Samuel b. Ma'amar Yiqqawu ha-Mayimi analüüs. Juuda Ibn Tibbon,”Journal of Jewish Studies, 10: 137–149.
 • –––, 1968, Jaakobi sünd. Šešet, Sefer Meshiv Devarim Nekhohim, Jeruusalemm: Iisraeli Akadeemia.
 • Zonta, Mauro, 1996, La filosofia antica nel Medioevo ebraico: La traduzioni ebraiche medievali dei testi filosofici antichi, Brescia: Paideia.

Akadeemilised tööriistad

sep mehe ikoon
sep mehe ikoon
Kuidas seda sissekannet tsiteerida.
sep mehe ikoon
sep mehe ikoon
Vaadake selle sissekande PDF-versiooni SEP-i sõprade veebisaidil.
info ikoon
info ikoon
Otsige seda sisenemisteema Interneti-filosoofia ontoloogiaprojektilt (InPhO).
phil paberite ikoon
phil paberite ikoon
Selle kande täiustatud bibliograafia PhilPapersis koos linkidega selle andmebaasi.

Muud Interneti-ressursid

[Palun võtke soovitustega ühendust autoriga.]

Populaarne teemade kaupa