Meister Eckhart

Sisukord:

Meister Eckhart
Meister Eckhart

Video: Meister Eckhart

Video: Meister Eckhart
Video: Мейстер Экхарт и христианский мистицизм 2023, Märts
Anonim

Sisenemise navigeerimine

 • Sissesõidu sisu
 • Bibliograafia
 • Akadeemilised tööriistad
 • Sõprade PDF-i eelvaade
 • Teave autori ja tsitaadi kohta
 • Tagasi üles

Meister Eckhart

Esmakordselt avaldatud 4. jaanuaril 2006; sisuline redaktsioon esmaspäeval, 25. aprillil 2011

Haridus ja kultuur olid 13. ja 14. sajandil Euroopa linnaarengu kaks tõukejõudu. Linnadesse elama asunud mendivate korralduste hulgas olid dominiiklased (ordo fratrum praedicatorum), kes olid pühendunud oma õpetuse, eluviisi edendamisele ja inimese eneseavastamise - enesearendamise - kui ainsuse kultuurilise väärtuse propageerimisele. Selle eneseavastamise dünaamika võib öelda olevat kahetine. Sest ühelt poolt avastab inimene end vabastades iseendast ja leides sellega iseendas selle, mis teda ületab. Teisest küljest näitab see, mida inimene endas leiab, enda liikumist kui kõike muud, mis jääb alles siis, kui tema eneseavastamine on lõpule jõudnud. Selles arengu kontekstis suunas Meister Eckhart oma teoreetilise analüüsi intellekti kui sellise iseenesliku liikumise selgitamiseks,selle eristuses liikumisena, mis esindab praktiliselt ainus võimalik eluvorm. Tõepoolest, radikaalse sotsiaalse murrangu ajastul esitas Eckhart intellekti dünaamika (põhjus, ratsionaalsus) kui vaimuvaeste tõelise rikkuse. Tema filosoofilised sõnastused ja teoloogilised avaldused aitasid nende vastastikuses lähenemises intellektuaalse dünaamika teoreetiliselt lahti seletada eesmärgiga soovitada tavapärase eluvormina protsessuaalset mõistust. Eckhart selgitas seda dünaamikat enamasti Pühakirja tekstide põhjal, mille filosoofilise sisu esitas ta filosoofiliste argumentide kaudu - milleks ta ka suutis, kuna ta pidas Püha Pühakirja filosoofiateosena (vrd Echardus, in Ioh. n. 444; LW III, 380, 12–14:„Evangelium contemplatur ens in quantum ens”: „evangeelium kohtleb olemist niivõrd, kuivõrd see on” - nagu arvas hästi, et metafüüsika objekt on täpselt sel moel defineerinud Aristoteles). Kuid Eckharti seletused nende dünaamika kohta põhinesid ka filosoofilistel teesidel, mis olid tihedalt seotud pühakirja mõtetega. Mõlemal juhul väitis ta, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside vorm. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina."Evangeelium kohtleb olemist niivõrd, kuivõrd see on" - Aristoteles, nagu oli hästi teada, määratles metafüüsika objekti täpselt sel viisil). Kuid Eckharti seletused nende dünaamika kohta põhinesid ka filosoofilistel teesidel, mis olid tihedalt seotud pühakirja mõtetega. Mõlemal juhul väitis ta, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside vorm. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina."Evangeelium kohtleb olemist niivõrd, kuivõrd see on" - Aristoteles, nagu oli hästi teada, määratles metafüüsika objekti täpselt sel viisil). Kuid Eckharti seletused nende dünaamika kohta põhinesid ka filosoofilistel teesidel, mis olid tihedalt seotud pühakirja mõtetega. Mõlemal juhul väitis ta, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside vorm. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina. Kuid Eckharti seletused nende dünaamika kohta põhinesid ka filosoofilistel teesidel, mis olid tihedalt seotud pühakirja mõtetega. Mõlemal juhul väitis ta, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside vorm. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina. Kuid Eckharti seletused nende dünaamika kohta põhinesid ka filosoofilistel teesidel, mis olid tihedalt seotud pühakirja mõtetega. Mõlemal juhul väitis ta, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside vorm. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina.ta väitis, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside oma. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina.ta väitis, et annab uue ja haruldase (nova et rara) tingimusteta väljenduse, levitades seda, mis oli tema jaoks ainus võimalik eluvorm: protsessuaalse mõistuse või mõistuse poolt juhitud protsesside oma. Seejuures pühendas Meister Eckhart oma elu filosoofiale: Pariisi ülikoolis teoloogia õppetooli pidava filosoofina, Dominikaani ordu juhtiva filosoofina ja jutlustaja kantsli hõivatud filosoofina.

 • 1. Meister Eckharti elu
 • 2. töötab
 • 3. Freibergi Dietrich ja Meister Eckhart
 • 4. Absoluutprintsiip intellektina olemata
 • 5. Ühemõtteline põhjuslikkus
 • 6. Üks ühtsusena
 • 7. Järeldus
 • Bibliograafia
 • Akadeemilised tööriistad
 • Muud Interneti-ressursid
 • Seotud kirjed

1. Meister Eckharti elu

Eckhart sündis 1260. aastal Hochheimis (Tüüringis). Ta astus Dominikaani ordeni üsna varakult ja sai suurema osa oma haridusest Kölni Studium Generale'is, mille Albert Suur oli asutanud 1248. aastal. 1286 läks Eckhart õppima Pariisi. Aastatel 1294–1298 oli ta Erfurti nunnakloostri eelkäija, täites samal ajal Tüüringi vikaari ametit. Eckhart ülendati Pariisis 1302. aastal teoloogia magistriks ja õpetas seal professorina 1302/1303. Ta valiti äsja asutatud Saksimaa provintsi provintsiks aastal 1303 ja pidas seda ametit kuni aastani 1311. Aastal 1307 võttis Eckhart ka Böömimaa provintsi administratsiooni üle asekantslerina. Kui Teutonia provintsi provintsipeakond valis ta 1310. aastal provintsiprovintsiks, ei võtnud Napoli üldosakond neid valimisi vastu (1311). Selle asemel saadeti Eckhart veel kord Pariisi. Pärast seal teist perioodi õpetamist läks Eckhart 1313. aastal Strasbourgi, kus 1314–1322 oli ta üha aktiivsem sealsete dominiiklaste konvendite eest hoolitsev jutlustaja. Alates 1323. aastast elas Eckhart Kölnis, tõenäoliselt Studium Generale'is ja tõenäoliselt lektorina. Sel ajal algasid tema vastu suunatud kampaaniad, mis viisid aastal 1326 inkvisitsioonilise menetluse algatamiseni. Eckhart saatis oma kursuse käigus vastuse talle omistatud vigade õppekavale, protesteerides ka menetluse enda vastu, mida seejärel jätkati Paavsti kohtus Avignonis. Selle tulemuseks oli paavst Johannes XXII 27. märtsil 1329 välja antud paavstlik härg Agro dominico, milles mõisteti hukka selle ainekava 17 artiklit kui ketserlikku ja veel 11 ketserluskahtlusega. Eckhart agaei elanud oma hukkamõistu nähes; ta suri millalgi enne 30. aprilli 1328 - tõenäoliselt 28. jaanuaril 1328, võimalik, et Avignonis.

2. töötab

1293/94 õppeaasta alguses pidas Eckhart avaloengu (Collatio in libros Sententiarum), mis on säilinud. Akadeemiline jutlus, Sermo Paschalis a. 1294 pärinevad samast ajast Pariisi habitus ja Tractatus super oratione dominica. Aastatel 1294–1298 koostas Eckhart oma juhendamiskõned (Die rede der underscheidunge), vestluskõnesid Erfurti kloostri kontsertide jaoks. Alates tema esimesest õpetamisperioodist Pariisis (1302/03) on pärit quaestiones (Quaestio Parisiensis I, II ja Equardi mõttekäigud ühest Gonsalvus Hispanuse vaidlustatud küsimusest), aga ka Sermo die beati Augustini Parisius habitus, pidu - päeva jutlus Augustinuse auks (18. august 1302 või 28. veebruar 1303) ja võib-olla veel kaks kvestust. Ajavahemikul 1303–1310, üldpeatüki ajal,Eckhart pidas jutlusi kiriklastest 24: 23–27a ja 24: 27b – 31. Aastal 1305 asus ta koostama oma suuremat tööd Opus tripartitum, mis koosneb kolmest osast: Opus propositionum (lõputööde teos) koos üle 1000 lõputööga 14 traktaadis, Opus quaestionum (probleemide töö) ja Opus käsiraamatu (tõlgenduste töö).). Suur osa Opuse kolmepoolsest otsusest jäi puudulikuks. Mis meil on, on Prologus generalis in opus tripartitum, Prologus in opus propositionum, Prologus in opus Exhibitionum I ja II ning erinevad kommentaarid (ennekõike Expositio sancti evangelii secundum Iohannem). Säilinud on ka Opuse jutlus, mis sisaldab ladinakeelsete jutluste mustandit. Strasbourgist ja Kölnist pärinevad traktaat Daz buoch der goetlîchen troestunge ja jutlus Von dem edeln menschen.(Von abegescheidenheiti traktaadi autentsuses on minevikus vaieldud, kuid seda on hiljuti taas aktsepteeritud Eckharti teosena.) Ka kõige olulisemad saksa jutlused pärinevad sellest viimasest perioodist. Nende hulgas on ka Predigt 52, mis oma äärmiselt uuendusliku sisu tõttu tõlgiti hiljem Kesk-Kõrgest Saksa keelest ladina keelde.

3. Freibergi Dietrich ja Meister Eckhart

Kõigist Albert Suure traditsiooni järgijatest, kes arendasid intellekti teooriaid 13. ja 14. sajandil, läks Freibergi Dietrich kõige kaugemale. Aktiivse intellekti (intellectus agens) ravimisel tuvastas Dietrich kolmeosalise objekti, mida intellekt aga tunneb ühes intuitsioonis (uno intuitu): selle põhimõte (deus), olemus (essentia) ja tervik olendid (universitas entium). Dietrichi sõnul teab intellekt oma olemust ja kõiki olendeid mitte ainult oma olemuse järgi, vaid ka „põhimõtteliselt, selle põhimõtte kohaselt” (in suo principio secundum modum ipsius principii; vrd Freibergi Dietrich, De intellectu et intelligibili II 37–40, toim. Mojsisch, 1977, lk 175–77). See teadmisviis on kõrgeim, mida me suudame tuvastada. Enne Dietrichitkeegi polnud seda radikaalset väidet esitades seda edumeelset moodust sõnastanud. Sellest hoolimata ei töötanud Dietrich edasi, kuidas seda teadmise viisi oma üksikhetkedel mõelda, see tähendab, kuidas intellekt tegelikult tunneb “oma põhimõttes, selle põhimõtte kohaselt”.

Meister Eckhart algab sealt, kus Freibergi Dietrich lahkub. Kuskil oma kirjutistes ei maini Eckhart Dietrichit nime järgi, ehkki nad olid isiklikult tuttavad ja kuigi Dietrich kasutas oma mõjuvõimu, et näha, et Eckhart sai Dominikaani ordu piires olulisi ametikohti. Kuid Eckhart astub sammu kaugemale Dietrichist, laiendades seda, mida Dietrich oli andnud ainult üldises väljenduses, tutvustades, kuidas intellekt tegelikult iseenesest liigub, ja demonstreerides sellega, mida tähendab intellektile teadmine “selle põhimõtte kohaselt”. Lühidalt öeldes: mõistmine, kuidas intellekt naaseb oma põhimõtte juurde, kus ta võib teada saada “vastavalt oma põhimõttele”, eeldab, et esmalt peame kindlaks tegema viisi, mida see põhimõte ise tunneb, et saaksime siis aru saada, kuidas intellekt jõuab seal teada.

4. Absoluutprintsiip intellektina olemata

Oma karjääri algfaasis koostas Meister Eckhart oma kaaslaste jaoks mõned mitte eriti põnevad lauavestlused ja oma kadunud kommentaaris lausete kohta (Goris / Pikavé, 2001) propageeris tõenäoliselt Thomas Aquinase teoloogial põhinevaid õpetusi. Naastes Pariisis, avas Eckhart siiski oma pommi. Uue väitekirjaga, mis oli suunatud Thomas Aquinase vastu, aga ka tema enda enne 1302. aastat valitsenud tomistilise mõtlemise vastu, väidab Eckhart, et absoluutne põhimõte (või absoluutne põhjus: Jumal) on puhas intellekt ja mitte olemine. Selle arvamuse kohaselt on olemine (esse) alati põhjustatud ja eeldab seega olemise põhjustajana intellekti, iseennast olemata. Kooskõlas neoplatooniliste mõtteviisidega (vrd Liber de causis, cap. XI; Fidora / Niederberger, 2001, 76: “Causatum ergo in causa est per modum causae…”):"See, mis on põhjustatud, on põhjuse režiimis …") leiab Eckhart, et olemine pole intellektis midagi muud kui intellekt ja seetõttu ei ole see lihtsalt olemine, vaid hoopis olemine, mis on intellektile tõstetud. Kui keegi peaks sellegipoolest vaidlustama seda, et jumalas tundmist või midagi muud võiks kirjeldada kui "olemist", on Eckharti jaoks õige vastus, et see "olemine" eeldab ikkagi intellekti tundmist ("et si tu intelligente velis vocare esse, placet mihi"). Dico nihilominus, quod, si deo est alikvoodis, quod velis vocare esse, sibi kilpailit per intelligere”:“Ja kui soovite kutsuda mõistvat olemist, siis on minuga kõik korras. Sellegipoolest ütlen, et kui jumalas on midagi. et soovite nimetada olemist, see sobib talle mõistmise kaudu.”vrd Echardus de Hochheim, Utrum in deo sit idem esse et intelligere nr 24, toim. Mojsisch, 1999, 192, 103–105). Absoluutse põhjusena peetakse intellekti absoluutselt piiramatuks ainult siis, kui seda peetakse täielikult ilma olemata. Sellisena saab intellekt nii absoluutse kui ka tingimusliku olemise põhimõtteks. Alternatiivne seisukoht, et teadmine on lihtsalt identne olemisega (Sturlese, 1993a ja von Perger, 1997 ja uuesti, Grotz, 2002, koos uute argumentidega väljapakutud seisukoht), eirab Eckharti teesis laiemat väidet, et teadmine eeldab iga olemise juhtum. (Hiljem väidab Cusa Nikolai vastavalt, et maksimum on olemata, kuid siiski saab selle lepinguga sõlmida; vrd Cusa Nicholas, De docta ignorantia I, 6, toim. Hoffmann / Klibansky, 1932a, lk 14, 1): “Praeterea, contrahamus maximum ad esse et dicamus…”:„ Pealegi,võiksime maksimaalselt kokku leppida sellega, et öelda ja öelda …”) Sellised teadlased nagu Klibansky, aga ka Imbach, 1976, on juhtinud tähelepanu saksa jutluste paralleelsetele lõikudele, mis teevad selgeks, et Eckharti jaoks on absoluutne teadmine ilma olemata, et intellekt on enne olemist.

5. Ühemõtteline põhjuslikkus

Loomata ja loodava vahel on valdav suhe analoogia, suhe, mis hõlmab ka kahe mõiste lahutamist. Kuivõrd Eckhart võtab aastal 1305 taas omaks absoluutse olemise teema oma identiteedis Jumalaga (esse est deus), väljendab ta samamoodi analoogse põhjuslikkuse seoseid, õpetades, et olemine kui selline või absoluutne olemine (esse absoluutne) on see, mida piirdub määratletava olemisega (esse hoc et hoc), samas kui determinine olemine on see, mis tingib selle, et see või teine (hoc et hoc) tegelikult eksisteerib. Eckhart ütleb ikka ja jälle, et loodud pole iseenesest puhas miski, isegi tühisus ega tühisus (nihileitas, nulleitas). Loodud on ainult sellepärast, et absoluutne olemine suhtleb sellega läbi kindlaksmääratud olemise - kusjuures määrav olemine muidugiei suuda mingil viisil suhelda olemisega kui sellisena, vaid ainult määrava tähtsusega. See kõik on muidugi nii, et seda saab hõlpsasti öelda. Olemise metafüüsika on selliste struktuuride kirjeldamisel alati arenenud, olgu see olemus absoluutne või määrav.

Eckhart murrab aga olemise metafüüsika oma analoogse alusega, mõeldes läbi absoluutset olemist informeerivast põhjuslikkuse seosest. Võime vähemalt hüpoteetiliselt eeldada, et põhjus põhjustab mitte ainult midagi sellest sõltuvat, vaid ka midagi sellega võrdset, nimelt põhjuse põhjustamist viisil, mis selle ise põhjustab. Kuid kui see põhjustab ennast, põhjustab see midagi, mis on ise ka põhjus ja samal ajal ka selle põhjus. Sellist põhjuslikkuse seost nimetatakse "ühepoolseks kausaalsuseks". Meie hüpotees selle kohta, mida võiks nendes mõistetes mõelda, muutub kindluseks, kui uurime intellektuaalse põhjuslikkuse seose struktuure, näiteks seost mõtlemise ja mõtlemise vahel või eetikapõhimõtte ja eetilise printsiibi vahel. Nende suhe on just see, mida Eckhart kasutab oma üheselt mõistetava põhjuslikkuse teooria arendamisel. Nendel juhtudel leiab ta, et printsiip põhjustab printsipaali ja printsipaal põhjustab printsiibi. Veelgi enam: printsipaat pole põhimõtteliselt midagi muud kui oma põhimõte. See tähendab, et aktiivne (põhimõte) on samal ajal aktiivne ja passiivne, olles oma tegevuse käigus mõjutatud (põhimõtteliselt). Omakorda passiivne (printsipaal) on samal ajal passiivne ja aktiivne, olles passiivsuse ajal aktiivne (printsipaažina). Sellest tulenevalt kõlab Eckharti keskne lause järgmiselt: “[Principium et principiatum]… vastanduv suhteline: kvantvastuvastuses, eristatav, kvantitatiivses sedetis, mutuo se ponunt…” (Echardus, Io. N. 197; LW III, 166, 10–12:„[Põhimõte ja põhimõtteline]… on üksteisega suhteliselt vastandlikud: niivõrd kui nad on vastu, eristatakse neid, kuid niivõrd, kuivõrd nad on suhtelised, positsioneerivad nad end vastastikku …”).

Läbimurret, mille Eckhart oma ühekülgse põhjuslikkuse teooria kaudu saavutab, illustreerib mõtte ja mõtte vaheline suhe. Eckharti jaoks ei eelda mõtlemine päritolu olemasolu, kuna eeldatavat päritolu saab mõelda ainult mõtlemisega ja seega oleks see mõtlemise mõte, see tähendab ise mõtlemine. Mõtlemine on iseenesest eeldamatu päritolu, see tähendab, et see on tema enda põhimõte: printsium (Echardus, in Ioh. N. 38; LW III, 32, 11: “… ipsum principium semper est intellectus purus…”: “Põhimõte ise on alati puhas intellekt…”). Igasugune mõtlemine ilma teota pole aga üldse mõtlemine. Järelikult koguneb tema enda algeline tegevus mõtlemisele, st niivõrd, kuivõrd see on põhimõtteline, selle põhimõttelise dünaamika: principiare. Selles tegevuses agamõtlemine suunab end mõttelt, mille ta on väljastanud, see tähendab tootele, mis on selle printsipaal: principiatum. Kuid kuna see mõte on mõtlemise mõte, pole see iseenesest midagi muud kui mõtlemine. Selle mõtlemise tegu, mis on välja mõelnud, on siis tagurlik. See mõte kui mõtlemine on omakorda põhimõtteline, põhimõtteline ja põhimõtteline, kusjuures viimane on algselt mõtlev. Sel moel mõtleb mõtlemine end mõttena ja on sellega aktiivne mõtlemine, samal ajal kui mõtleb, niivõrd kui ta arvab, et mõtleb, on ise mõtlemine, ja mõtlemine on nüüd mõtlemine. Järelikult on nii mõtlemine kui ka mõtlemine samal ajal aktiivsed ja passiivsed. Selle mõtlemise tegu, mis on välja mõelnud, on siis tagurlik. See mõte kui mõtlemine on omakorda põhimõtteline, põhimõtteline ja põhimõtteline, kusjuures viimane on algselt mõtlev. Sel moel mõtleb mõtlemine end mõttena ja on sellega aktiivne mõtlemine, samal ajal kui mõtleb, niivõrd kui ta arvab, et mõtleb, on ise mõtlemine, ja mõtlemine on nüüd mõtlemine. Järelikult on nii mõtlemine kui ka mõtlemine samal ajal aktiivsed ja passiivsed. Selle mõtlemise tegu, mis on välja mõelnud, on siis tagurlik. See mõte kui mõtlemine on omakorda põhimõtteline, põhimõtteline ja põhimõtteline, kusjuures viimane on algselt mõtlev. Sel moel mõtleb mõtlemine end mõttena ja on sellega aktiivne mõtlemine, samal ajal kui mõtleb, niivõrd kui ta arvab, et mõtleb, on ise mõtlemine, ja mõtlemine on nüüd mõtlemine. Järelikult on nii mõtlemine kui ka mõtlemine samal ajal aktiivsed ja passiivsed.nii mõtlemine kui ka mõtlemine on samal ajal aktiivsed ja passiivsed.nii mõtlemine kui ka mõtlemine on samal ajal aktiivsed ja passiivsed.

Veel üks näide Eckharti poolt välja mõeldud ühemõttelisest põhjuslikkusest on õigluse ja õiglase mehe vahelistes suhetes. Samal viisil, nagu see on visandatud mõtlemise dünaamika osas, on õiglus õiglases mehes ja õiglases õigluses. Õige mees on tema õiglane tegevus ja ka see õiglane tegevus on õiglus. Õiglase ja õigluse vahel on erinevusi nendevahelise vastuseisu tõttu, kuid oma suhtelisuse tõttu hõlmavad nad üksteist vastastikku. Nii nagu mõte on mõtlemise mõte ja sellega ise mõtlemine, on ka Eckharti jaoks õiglus õigussüsteem ja sellega õiglus ka ise. Sellest võime Eckharti järgides teha mitmeid olulisi järeldusi.

A. Õiglase mehe jaoks pole tema õiglasele tegevusele põhjust ega selle tegevuse eesmärki. Sest õiglase mehe tegevuse eesmärk on õiglus ja see eesmärk on identne õiglase mehega. Seetõttu pole õiglasel mehel eesmärki, mis oleks väljaspool teda. Õiglusena on ta hoopis tema enda eesmärk.

B. Õiglase mehe ja õiglusega pole paljusust. Õiglus on üks ja õiglane mees on üks; seega on õiglus ja õiglane mees üks. Isegi kui õiglaseid mehi on palju: palju on ka õiglasi mehi, paljud õiglased mehed on üks (Echardus, pühap. Nr 44; LW II, 366, 6–7: „… omnes iusti, in quantum iusti, unum sunt…”)), tõepoolest, nad on isegi õiglus ise.

C. Õiglus, kes on õiglane mees, ei tea ei kus ega millal, see tähendab, et ta ei tea ei ruumi ega aega, ei suurust ega kvaliteeti, ei seest ega väljast, ei üle ega alla, ei seda ega teist poolt ega ülevalt ega allpool ei toimimise aktiivsus ega teostamise passiivsus. Seetõttu on õiglus määramatu ega kuulu millelegi muule kui õnnetusele. Õiglus on midagi, mille eesmärk peitub iseeneses.

D. Järelikult on õiglane mees õigluses, mis tähendab: Õiglane on õiglus. See tähendab tavapärase asjade vaatamise viisi ümberpööramist. Tavaliselt on kvaliteet (qualitas) see, mis leitakse aluseks olevast subjektist (alamtummist). Vaimsete täiuslikkustega (perfectiones spirituales) on olukord aga erinev: subjektid on täiustes, õiglane mees on õigluses. Kuid vaimu valdkonnas pole olemine-olemine midagi muud kui olemine-üks. Seega on õiglane mees, kes on õigluses, õiglus ise. Õiglasel inimesel ei ole õiglust, vaid pigem on õiglus. Samamoodi on see, kes vaba on, ka vabadus ise (Echardus, Predigt 28; DW II, 62, 3–5; vrd Predigt 10; DW I, 165, 2: “… ja ich diu wîsheit selber bin, sô bin ich ein wîser) mensche”;see, mis kehtib vabaduse ja õiguse puhul, kehtib ka tarkuse kohta). Kui see, kes on vaba, lihtsalt valdab vabadust, oleks see vabadus tema jaoks midagi välist ja ta poleks kunagi ise vabadus.

Põhiline on see, et vabaduse mõistes ei mõista Eckhart muud kui eneseteadvust või mina. Kunagi ei taha, et tahan midagi muud, pigem tahab ta ainult iseennast; ma ei tea kunagi midagi muud, pigem teab ta ainult iseennast; Ma pole kunagi avatud millegi muu jaoks, pigem on ta avatud ainult iseendale. Seega olen mina mõlemad iseenda põhjustajad ja tajunen ennast üksi. See, mida I tunneb ja soovib, ning määratleb ka selle põhimõttelise avatuse, on see teine mina - see on vaimuvaldkonna jaoks oluliste enesesuhete hetk.

E. Kokkuvõtlikult võib Eckhart öelda: “… in spiritisibus concepttio est ipsa parturitio sive partus” (Echardus, Exod. N. 207; LW II, 174, 3–4): Vaimu valdkonnas kannatab eostamine või sünnitamine ja seetõttu on (passiivsed) kannatused (aktiivne) tootmine. Tuleb märkida, et sünnimotiiv on Eckharti üks lemmikuid, näiteks kui ta leiab, et jumalik Isa kannab hinges oma Pojat, täpsemalt: hinge maas ja sel viisil kannab ta mind nagu ise ja ise nagu mina. See motiiv ei piirdu siiski ainult teoloogiliste kontekstidega. Samuti leiab see rakendust filosoofilise motiivina. Siin tuleb jällegi Eckharti kasutamisega harjuda. Kui teised räägivad "põhjustamisest" või "põhimõttelisusest", siis Eckhart räägib "kandmisest". Sellisele keelele tuleb siiski läheneda hoolikalt,ja nõuab põhjalikku kontrolli nüüd rohkem kui kunagi varem. Sellist hermeneutilist lähenemist eelistavad praegu eriti Largier, Hasebrink ja Köbele.

F. „Swer undercheit verstât von gerehticheit und von gerehtem, der verstât allez, daz ich sage“(Echardus, Predigt 6; DW I, 105, 2–3): „Kes mõistab õigluse teooriat ja õiglane inimene saab aru kõigest, mis Ma ütlen.” Selle avaldusega soovitab Eckhart meie tähelepanu juhtida õiglase inimese ühepoolse kaasseose paradigmale ja õiglusele. Ühelt poolt komponeerib see paradigma eelduse sellele analoogsele mõtlemisele, mis informeerib muu hulgas loomisest loodu ja loodu suhet. Kui Wilde, 2000 väidab, siis, et ühepoolne põhjuslikkus kaetakse analoogilises põhjuslikkuses, on Eckharti teooria täpselt vastupidine. Teisest küljest viitab ühepoolse põhjuslikkuse seose paradigma sellele, mida vastavalt Eckhartile tuleb ikkagi temaatiliseks muuta, sest nagu esiteks, ei saa seda kahtluse alla seada:üks kui ühtsus.

6. Üks ühtsusena

Ratsionaalse eluvormi eesmärk on elada selle transtsendentaalse olemise või olemise (esse, ens) tasandil transtsendentaalse olemise või olemise (esse, ens) tasandil, mis on muudetav otstes transtsendentsete (ühe, tõelise ja hea) -eluga, absoluutses olekus ja sellest (jumalikus olemuses ja sellest olenemata kui eeldatamatu ühtsus). Kui hinge maapind on atribuut, mida Meister Eckharti kaasaegne Eckhart von Gründig omistab selgesõnaliselt hinge maapinnale või hinge „väikesele sädemele”, millele Meister Eckhart sageli tugineb (vrd Winkler, 1999), siis midagi sellist, mis pole loodud ja lakkamatu. tegelikult kasutas ta neid atribuute - kui inimlik põhjus - mitte inimese, vaid kui mõistuse korral - on see jumaliku olemuse või aluspõhjaga (Echardus, Predigt 5b; DW I, 90, 8: “Hie ist saab grunt mîn grunt und mîn grunt) on jama”:“Siin,Jumala maa on minu maa ja minu maa Jumala maa”), siis pole inimene enam lihtsalt teel ühtsuse (unio) poole. Selle asemel on ühtsus midagi sellist, mis on alati juba saavutatud. See ühtne olemine on üksi oluline (Echardus, Predigt 12; DW I, 197, 8–9; Predigt 39; DW II, 265, 6–266, 2), sest inimene kui põhjus on jätnud maha kõik, mis seisab tema eluviisist ühtsuses ja sellest lahkumisel ning kuna hinge alus on selles ühtsuses rohkem sisemus kui see iseenesest (Mojsisch 1983a, 140–141; 2001, 163–165). See on tõeline võrdõiguslikkus - laskmine minna (Gelâzenheit) - inimelu eesmärk. Predigt 39; DW II, 265, 6–266, 2), kuna inimene põhjusena on jätnud maha kõik, mis takistab tema elamist ühtsuses ja ühtsusest, ning kuna hinge alus on selles ühtsuses rohkem sisemus kui see, mis ta on ise (Mojsisch 1983a, 140–141; 2001, 163–165). See on tõeline võrdõiguslikkus - laskmine minna (Gelâzenheit) - inimelu eesmärk. Predigt 39; DW II, 265, 6–266, 2), kuna inimene põhjusena on jätnud maha kõik, mis takistab tema elamist ühtsuses ja ühtsusest, ning kuna hinge alus on selles ühtsuses rohkem sisemus kui see, mis ta on ise (Mojsisch 1983a, 140–141; 2001, 163–165). See on tõeline võrdõiguslikkus - laskmine minna (Gelâzenheit) - inimelu eesmärk.

Elades ühtsuses ja sellest lahus Eckharti ettekujutusel, kui eneseavastamise lõpp on võimalik intellektuaalse dispositsiooni muutuse (metabooli) kaudu. Võimalik intellekt, millest Aristotelese järgi võib muutuda kõik asjad (vrd De anima III 5, 430a14–15), on võimeline tundma kas tavalist teadvust (piltidel, asjade liikidel) või eneseteadvusena enesetundmine (ilma piltideta, piltideta). Pöördumine dispositsioonis - Platon räägib hinge peristrofist (vrd Res publica VII, 521c5) - viib võimaliku intellekti loomisel ja loomisel olevale hingepõhjale, mille liikumine mõistuse protsessina saavutab oma eesmärgi absoluutne (unialiter unum, Proclusi soovitatud kombinatsioon; Eckhart räägib eristamata luter pur clar Einist või indistinctumist). See eesmärk agapole iseenesest midagi muud kui hinge alus. Hinge alus absoluutses on tema enda eesmärk, kuna eneseteadvus pole midagi muud kui üks ja ainus, sest vabadus pole midagi muud kui üks ja ainus, sest moraalne vastutus enda ja teiste ees - Eckhart räägib õiglusest - pole midagi muud kui üks ja üks. Eneseteadvus, vabadus ja õiglus on alati ja igal pool ainult nemad ise, millel pole midagi "väljaspool", täiendavat ega võõrast. Eneseteadvus, vabadus ja õiglus on alati ja igal pool ainult nemad ise, millel pole midagi "väljaspool", täiendavat ega võõrast. Eneseteadvus, vabadus ja õiglus on alati ja igal pool ainult nemad ise, millel pole midagi "väljaspool", täiendavat ega võõrast.

Eckharti jaoks tähendab see, et see, kes on õiglus, on alati õiglus, sest mina, kes eristuks õiglusest, ei oleks enam I. Ma tean alati juba, et see on siiski õiglus, sest teades iseennast kui õiglast, see teab ise õiglusena; sest õiglane on õiglus. Ma tean, et see on lihtsalt nii, sest muidu ei tea ta üldse ja pole isegi üldse mina. Mina olen see, mis on ainult ratsionaalsus, teadmine, mis teab, et see on ja teab, mis see on. See ei ole ainult minu enda põhjus (causa sui; Eckhart, süvendades selle kontseptsiooni traditsiooni, ütleb sache mîn selbes: “enda põhjuseks”; vrd Summerell, 2002). Lisaks on see Jumala jaoks põhjus, kuivõrd Jumal seisab oma olendite suhtes. Sest ainult hinge loomisel ja loomisel olev alus ei seisa olenditega,vaid selle asemel ainult iseenda suhtes (vrd Echardus, Predigt 52). See, kes iseennast tunneb, tahab, on ise ja on ka tema enda elukoht, ning sellega olen see, mis üheselt mõistetavas põhjuslikus seostes põhjustab iseennast ja ometi on selles ühtsuses üks ratsionaalsus Eckharti sõnul see, mida inimene peaks saada ja milleks võib inimene saada tõelise vaimuvaesuse käes. See on nii, kuna inimene on alati olnud see mina, olen nüüd see mina ja olen alati see mina, isegi kui ta ei tea iseendast midagi sellist. See on nii, kuna inimene on alati olnud see mina, olen nüüd see mina ja olen alati see mina, isegi kui ta ei tea iseendast midagi sellist. See on nii, kuna inimene on alati olnud see mina, olen nüüd see mina ja olen alati see mina, isegi kui ta ei tea iseendast midagi sellist.

Järelikult võtab mõistuse liikumine, nagu Eckhart seda kirjeldab, lähtepunkti absoluutsest ühtsusest ja võtab põhimõtteliselt edasi olemise. See põhimõte tunneb iseennast ja tahab iseennast, mõeldes sel moel oma põhimõtteliseks, hinge alustalaks oma loometamatuses ja loetavuses. Kuna see mõte on siiski mõtlemise mõte ja seega ka ise mõtlemine, siis see mõte, mis on välja mõelnud, juhib tagasiulatuvalt omaenda põhimõtet. (Nagu Eckhart ütleb, sündib Poeg isas uuesti.) See mõistuse liikumine kui eneseavastamise ja enesearendamise liikumine lõpeb seal, kus see sai alguse, eeldusteta ühtsuses, kus see võib uuesti alata. See on põhimõtteline protsess, mis toimub ühtsuses ja iseenesestmõistetavale iseendale teadlikule ja ise tahtejõulisele I. niivõrd, kuivõrd see iseennast tunneb ja tahab,see pole ma midagi muud kui see, mis inimene on, kui ta on ületanud end olendusega, mis on tulvil olematust ja on usaldanud hinge hinge liikumise, tunnistades seda liikumist ainsaks eluvormiks: eneseteadvuse, vabaduse liikumiseks ja moraalne vastutus.

7. Järeldus

Cusa Nicholas, kui temalt küsiti, mida tal oli öelda Eckharti kohta, märkis ta, et ta polnud kunagi Eckhartist lugenud, et olend oli loojaga identne. Samal ajal kiitis ta Eckharti annet (ingenium), aga ka tema ülbust (studium). Kuid Nicholas soovitas ka Eckharti raamatud avaliku sfääri eemaldada, kuna need sisaldasid palju mõistvat ja kasulikku (subtilita et utilia) neile, kes neid mõistsid, kuid inimesed polnud valmis selleks, mis Eckharti puhul oli vastuolus traditsioonilise traditsiooniga. õpetused õpitud maailmast.

Aiebat tamen praeceptor se numquam legisle ipsum sensisse creaturam esse creatorem, laudans ingenium et studium ipsius; sed optavit, quod libri sui amoverentur de locis publicis, quia vulgus non est aptus ad ea, quae praeter consuetudinem aliorum doctorum ipse saepe intermiscet, licet per intelligentes multa subtilia et utilia in ipsis reperiantur. (Nicholas of Cusa, Apologia doctae ignorantiae, toim. Klibansky, 1932b, lk 25, 7–12)

Sellegipoolest ütles õpetaja, et ta pole kunagi lugenud, et ta [Eckhart] arvas, et olend oli looja, ja kiitis tema [Eckharti] annet ja armukest. Ometi soovis ta, et tema [Eckharti] raamatud eemaldataks avalikest kohtadest; sest inimesed pole valmis selleks, mida ta [Eckhart] sageli segab, vastupidiselt teiste õppinud meeste kommetele, ehkki arukad leiavad neis palju nutikust ja kasulikke asju.

See, millele Nicholas hääle andis, pole lihtsalt lõhe keskaegse ja tänapäevase mõtte vahel, aga ka erinevus ortodoksia ja ebakonventsionaalsuse vahel, millele ta ise kõige silmapaistvalt kihutas. Tegelikult on ka tänapäeval väljakutse mõista õigesti Eckhartiani mõtet, et inimene on vaba ainult siis, kui ta (mitte ainult ei valda, vaid on hoopis vabadus). Osaliselt on see nii, sest isegi teaduslik keel on Eckhartis vastuolus oma piiridega. Sest ikkagi ei saa me avalduse tegelikku tähendust piisavalt väljendada: "Kui inimene on tõesti vaba, siis on see ka ise vabadus, kuid ainult siis, kui ta on vaba." Just sel põhjusel on aga veelgi olulisem tegeleda Eckharti mõtlemisega, selle asemel, et tema kirjutisi avalikust sfäärist keelata. Sest kui meie mõte seda nõustab, peab meie keel tõesti muutuma,mitte ainult teadlaste, vaid ka inimeste keel.

Bibliograafia

A. Meister Eckharti (Echardus de Hochheim) teosed

 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke, hrsg. im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Stuttgart 1936 kv. (DW = Deutsche Werke; LW = Lateinische Werke).
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. I, 2: Prologi in Opus tripartitum et Expositio Libri Genesis (Recensio L), hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1987, lk 1–128.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. II: indeksid, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1992, lk 641–691.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. III: Indeksid, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1994, lk 713–763.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die deutschen Werke, Bd. IV, 1: Meister Eckharts Predigten (pr 87–105), hrsg. und übers. von Georg Steer unter Mitarb. von Wolfgang Klimanek ja Freimut Löser, Stuttgart 2003.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die deutschen Werke, Bd. IV, 2: Meister Eckharts Predigten (pr 106–117), hrsg. und übers. von Georg Steer unter Mitarb. von Wolfgang Klimanek ja Heidemarie Vogl, Stuttgart 2003.
 • Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke. Die lateinischen Werke, Bd. V: Sermo Paschalis a. 1294 Parisius habitus. Acta Echardiana, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 1988, lk 129–240; Bd. V: Acta Echardiana. Mag. Echardi vastused ja artiklid, mis käsitlevad Scriptis et Dictis suis, hrsg. von Loris Sturlese, Stuttgart 2000, lk 241–520.
 • Meister Eckhart, Werke I: Texte und Übersetzungen von Josef Quint, hrsg. und kommentiert von Niklaus Largier, (Bibliothek des Mittelalters. Texte und Übersetzungen, Bd. 20) Frankfurt a. M. 1993.
 • Meister Eckhart, Werke II: Texte und Übersetzungen von Ernst Benz, Karl Christ, Bruno Decker, Heribert Fischer, Bernhard Geyer, Josef Koch, Josef Quint, Konrad Weiß ja Albert Zimmermann, hrsg. und kommentiert von Niklaus Largier, (Bibliothek des Mittelalters. Texte und Übersetzungen, Bd. 21) Frankfurt a. M. 1993.
 • Eckhart von Hochheim, Utrum in deo sit idem esse et intelligere? Kas olete Gott Seinis ja Erkennenis miteinander identisch?, hrsg., übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Burkhard Mojsisch, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 4/1999 (2000), lk 179–197.
 • Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, hrsg. von Franz Pfeiffer, Leipzig 1857 (repr. Aalen 1962).
 • Magistri Eckardi Opera Latina, I: Super oratione dominica, toim. Raymundus Klibansky, Lipsiae 1934.
 • Magistri Eckardi Opera Latina, II: Opus tripartitum: Prologi, toim. Hildebrandus Bascour OSB, Lipsiae 1935.
 • Magistri Eckardi Opera Latina, XIII: Quaestiones Parisienses, toim. Antonius Dondaine OP, Commentariolum de Eckardi Magisterio adiunxit Raymundus Klibansky, Lipsiae 1936.
 • Kaeppeli, Thomas, monokultuuri praktik. Jutlused Parisiens de la Fin du XIIIe Siècle, Archivum Fratrum Praedicatorum 27 (1957), lk 120–167.
 • Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. und übersetzt von Josef Quint, 3. Aufl., München 1969.
 • Master Eckhart, Pariisi küsimused ja proloogid, tõlk. Armand A. Maureri sissejuhatuse ja märkustega, Toronto, 1974.
 • Meister Eckhart, Opere Tedesche, Marco Vannini sissejuhatus, kursus ja noot (Classici della Filosofia, Bd. 14) Firenze 1982.
 • Brunner, Fernand / Libera, Alain de / Wéber, Édouard / Zum Brunn, Émilie, L'œuvre latine de Maître Eckhart, 1: Prologi précédé des Prologues, ladinakeelne sissejuhatus, sissejuhatus, traduction et notes, Pariis 1984.
 • Zum Brunn, Émilie / Libera, Alain de / Wéber, Édouard, L'œuvre latine de Maître Eckhart, 6: Le Commentire de l'évangile selon Jean: Le Prologue (ptk 1, 1–18), texte ladina, avant- ettepanek, traduction et notes, Pariis 1989.
 • Maître Eckhart, "Traités et Jutlused", juhendamine, sissejuhatus, märkmed ja register Alain de Libera kohta (Lettres'i keskuse kongress) Pariis 1993.
 • Mojster Eckhart, Pridige in traktati, v slovenščino prevedli Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Vid Snoj, Jani Virk, Janez Zupet, uredil Goradz Kocijančič, Celje 1995.
 • Magistri Echardi, Opera Latina I, toim. ja transl. (jaapani keeles) Yoshiki Nakayama, Tokyo 2005; II, Tokyo 2004; Jutlused, Tokyo 1999.
 • Meister Eckhart, Das Buch der göttlichen Tröstung. Vom edlen Menschen, mittelhochdeutsch / neuhochdeutsch, übers. und mit einem Nachwort von K. Flasch, München 2007.

Teisene allikad

 • Aertsen, JA, 1992, “Ontoloogia ja henoloogia keskaja filosoofias (Thomas Aquinas, Master Eckhart ja Berthold Moosburgis)”, EP Bos / PA Meijer (toim) Proclusest ja tema mõjust keskaja filosoofias (Philosophia Antiqua. Muistse filosoofia uurimuste sari, Bd. 53) Leiden / New York / Köln, 1992, lk 120–140.
 • Albert, K., 1976, Meister Eckharts Need vom Sein. Untersuchungen zur Metaphysik des Opus Tripartitum, Saarbrücken / Kastellaun.
 • Altmeyer, Cl., 2005, Grund und Erkennen in deutschen Predigten von Meister Eckhart, Würzburg.
 • Asmuth, Chr., 1995, “Meister Eckharts Buch der göttlichen Tröstung”, MJFM Hoenen / A. de Libera (toim), Albertus Magnus und der Albertismus. Deutsche philosophische Kultur des Mittelalters, Leiden / New York / Köln, 1995, lk 189–205.
 • –––, 2011, Bilder über Bilder, Bilder ohne Bilder. Eine Neue Theorie der Bildlichkeit, Darmstadt.
 • Beccarisi, A., 2003, “Eeldus 1: Intravit Iesus templum”, Steer / Sturlese, 2003, lk 1–27.
 • Beierwaltes, W., 1994, “‹ Primum est dives per se ›. Maître Eckhart et le Liber de causis”, Zum Brunn, 1994, lk 285–300.
 • ––– 1998, Platonismus und Christentum, (Philosophische Abhandlungen, Bd. 73) Frankfurt a. M.
 • Beriaschwili, M., 2001, “Das einfache Eins-Werden des Menschen und Gottes bei Meister Eckhart und Hegel”, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 5/2000, lk 71–95.
 • Bray, N., 2004, Meister Eckhart ja Dietrich di Freiberg nell 'Opus Ior di Giordano di Quedlinburg, raamatus Giornale Critico della Filosofia Italiana 24, 1, lk 37–52.
 • ––– 2008, Auctoritates bibliche e Quaestiones dottrinali nell 'Opus Tripartitum di Eckhart e nella Summas theologiae di Tommaso d'Aquino, A. Beccarisi / R. Imbach / P. Porro (toim), Per perscrutationem philosophicam. Neue Perspektiven der mittelalterlichen Forschung, Loris Sturlese zum 60. Geburtstag gewidmet, Hamburg 2008, lk 156–183.
 • Caputo, JD, 1975, “Intellekti mõttetus Meister Eckharti Pariisi küsimustes”, The Thomist 39, lk 85–115.
 • Casteigt, J., 2006, Connaissance and galrité chez Maître Eckhart. Õigusemõistmine, (Études de philosophie médiévale, Bd. 91) Pariis.
 • Davies, O., 1990, “Miks mõisteti Eckharti ettepanekud hukka?”, Ajakirjas New Blackfriars 71, lk 433–444.
 • ––– 1988, Jumal sees. Põhja-Euroopa müstiline traditsioon, London.
 • –––, 1991, Meister Eckhart. Müstiline teoloog, London.
 • Degenhardt, I., 1967, Studien zum Wandel des Eckhartbildes, (Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie, Bd. III) Leiden.
 • Freibergi Dietrich, 1977, De intellectu et intelligibili, Opera omnia I, toim. B. Mojsisch, Hamburg.
 • Enders, M., 1997, “Die Reden der Unterweisung: eine Lehre vom richtigen Leben durch einen guten und vollkommenen Willen”, Jacobi, 1997, lk 69–92.
 • Fidora, A. ja Niederberger, A., 2001, Von Bagdad nach Toledo. Das ‹Buch der Ursachen› und Reineption im Mittelalter, latw-deutscher Tekst, Kommentaar ja Wirkungsgeschichte des Liber de causis. Mit einem Geleitwort von M. Lutz-Bachmann, (excerpta classica 20) Mainz, 2001.
 • Flasch, K., 1974, “Die Intention Meister Eckharts”, H. Röttges / Br. Scheer / J. Simon (toim), Sprache und Begriff. Festschrift für Br. Liebrucks, Meisenheim a. Gl., 1974, lk 292–318.
 • ––– (toim.), 1984, Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart, (Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi. Beihefte, Bd. 2) Hamburg.
 • –––, 1986, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart.
 • ––– 1987, Einführung in Philosophie des Mittelalters, Darmstadt.
 • ––– 1988a, “Meister Eckhart und die‹ Deutsche Mystik ›- Zur Kritik eines historiographischen Schemes”, O. Pluta (toim), Die Philosophie im 14. ja 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalski (1879–1947), (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 10) Amsterdam, 1988, lk 439–463.
 • ––– 1988b, “Meister Eckhart - Versuch, ihn aus dem mystischen Strom zu retten”, P. Koslowski (toim), Gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie, Darmstadt, 1988, lk 94–110.
 • ––– 1998, “Predigt 52: Beati pauperes spiritu”, Steer / Sturlese, 1998, lk 163–199.
 • –––, 2003, “Predigt 6: Iusti vivent in aeternum”, Steer / Sturlese, 2003, lk 29–51.
 • –––, 2006, Meister Eckhart. Die Geburt der «Deutschen Mystik» aus dem Geist der arabischen Philosophie, München.
 • –––, 2010, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums, München.
 • Führer, ML, 1999, „Agent Intellect Freibergi Meister Dietrichi kirjutistes ja selle mõju Kölni koolile”, Kandler / Mojsisch / Stammkötter, 1999, lk 69–88.
 • Frost, St., 2006, Nikolaus von Kues und Meister Eckhart. Rezeption im Spiegel der Marginalien zum Opus tripartitum Meister Eckharts, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge, Bd. 69) Münster.
 • Goris, W., 1997, Einheit als Prinzip und Ziel. Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus Tripartitum Meister Eckharts, (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. LIX) Leiden / New York / Köln.
 • –––, 1999, “Dietrich von Freiberg ja Meister Eckhart über das Gute”, Kandler / Mojsisch / Stammkötter, 1999, lk 169–188.
 • ––– 2002, “Der Mensch im Kreislauf des Seins. Vom ‚Neuplatonismus 'zur‚ Subjektivität' bei Meister Eckhart “, Th. Kobusch / B. Mojsisch / OF Summerell (toim), Selbst - Singularität - Subjektivität. Vom Neuplatonismus zum Deutschen Idealismus, Amsterdam / Philadelphia, 2002, lk 185–201.
 • ––– ja Pickavé, M., 2001, “Von der Erkenntnis der Engel. Der Streit um die species intelligibilis und eine quaestio aus dem anonymen Sentenzenkommentar in ms. Brügge, Stadsbibliotheek 491”, ajakirjas Miscellanea Mediaevalia 28, lk 125–177.
 • Grotz, St., 2002, “Meister Eckharts Pariser Quaestio I: Sein oder Nichtsein - ist das hier die Frage?”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 49, lk 370–398.
 • ––– 2009, Negationen des Absoluten: Meister Eckhart, Cusanus, Hegel, Hamburg.
 • Guerizoli, R., 2006, Die Verinnerlichung des Göttlichen. Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts, (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. 88) Leiden.
 • Haas, AM, 1979, Sermo mysticus. Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik, (Dokimion, Bd. 4) Freiburg / Schweiz.
 • –––, 2010, tark tark meister Eckhart. Zum 750. Geburtsjahr Meister Eckharts, ajakirjas Philotheos 10, lk 170–179.
 • Hackett, JM, 1981, “Verbum mentalis concepttio”, ajakirjas Miscellanea Mediaevalia 13, lk 1003–1011.
 • Halfwassen, J., 1997, Gibt es eine Philosophie der Subjektivität im Mittelalter? Zur Theorie des Intellekts bei Meister Eckhart ja Dietrich von Freiberg, ajakirjas Theologie und Philosophie 72, lk 338–360.
 • Hart, RL, 1998, “Jumal ja olend mitteolemise igavikus ja ajal (või mitte midagi): järelmõtestamine Meister Eckhart”, OF Summerell (toim) jumala teisipäev, (usu ja kultuuri uuringud) Charlottesville / London, 1998, lk 35–59.
 • Hasebrink, B., 1992a, Formen inzitativer Rede bei Meister Eckhart. Untersuchungen zur literarischen Konzeption der deutschen Predigt, (Texte und Textgeschichte, Bd. 32) Tübingen.
 • –––, 1992b, “Grenzverschiebung. Zu Kongruenz und Differenz von Latein and Deutsch bei Meister Eckhart”, artiklis Zeitschrift für Deutsches Altertum 121, lk 369–398.
 • ––– 1994, “Der Rebdorfer Eckhartkommentar. Überlieferung und Kommentierung der Armutspredigt Meister Eckharts in der Rebdorfer Handschrift Cgm 455”, Zeitschrift für Deutsche Philologie 113, lk 207–222.
 • –––, 1997, Meister Eckhart. Eine Skizze zu Leben und Werk, München.
 • Haug, W. 2004, “Das platonische Erbe bei Meister Eckhart”, O. Hildebrand / Th. Pittrof (toim.), ›… Auf klassischem Boden begeistert‹. Antike-Rezeptionen in der deutschen Literatur. Festschrift für J. Schmidt zum 65. Geburtstag, (Rombach Wissenschaften - Reihe Paradeigmata, Bd. 1) Freiburg i. Br., 2004, lk 17–35.
 • Hauke, R., 1986, Trinität und Denken. Die Unterscheidung der Einheit von Gott und Mensch bei Meister Eckhart, (Kontexte. Neue Beiträge zur Historischen und Systemetischen Theologie, Bd. 3) Frankfurt a. M./Bern/New York.
 • Imbach, R., 1976, DEUS EST INTELLIGERE. Das Verhältnis von Sein ja Denken seineris Bedeutung für das Gottesverständnis bei Thomas von Aquin und in den Pariser Quaestionen Meister Eckharts, (Studia Friburgensia, Neue Folge, Bd. 53) Freiburg / Schweiz.
 • Ivánka, E. von, 1950, “Apex mentis. Wanderung und Wandlung eines stoischen Terminus”, Zeitschrift für Katholische Theologie 72, lk 129–176.
 • Jacobi, Kl. (toim.), 1997, Meister Eckhart: Lebensstationen - Redesituationen, (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge, Bd. 7) Berliin.
 • Kampmann, I., 1996, "Ihr sollt der Sohn selber sein!" Eine fundamentaltheologische Studie zur Soteriologie Meister Eckharts, (Europäische Hochschulschriften: Reihe 23, Theologie, Bd. 579) Frankfurt a. M./Berlin/Bern/New York / Pariis / Wien.
 • Kandler, K.-H., Mojsisch, B., ja Stammkötter, Fr.-B. (toim), 1999, Dietrich von Freiberg. Neue Perspektiven seiner Philosophie, Theologie und Naturwissenschaft, (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 28) Amsterdam / Philadelphia.
 • Kern, U., 2003, “Gottes Sein ist mein Leben”. Philosophische Brocken bei Meister Eckhart, (Theologische Bibliothek Töpelmann, Bd. 121) Berliin / New York.
 • Kobusch, Th., 1986, “Mystik als Metaphysik des moralischen Seins. Bemerkungen zur spekulativen Ethik Meister Eckharts”, Ruh, 1986, lk 49–62.
 • Koch, J., 1973a, “Kritische Studien zum Leben Meister Eckharts”, J. Koch, Kleine Schriften, Bd. I, (Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, Bd. 127) Roma, lk 247–347.
 • –––, 1973b, “Zur Analogielehre Meister Eckharts”, Koch, 1973a, lk 367–397.
 • Köbele, S., 1994, “Bîwort sîn. 'Absoluutne' Grammatik bei Meister Eckhart ', Zeitschrift für Deutsche Philologie 123, lk 190–206.
 • ––– 1998, “Predigt 16b: Quasi vas auri solidum”, Steer / Sturlese, 1998, lk 43–74.
 • Langer, O., 1987, Mystische Erfahrung und spirituelle Theologie. Zu Meister Eckharts Auseinandersetzung mit der Frauenfrömmigkeit seiner Zeit, (Münchener Texte und Untersuchungen zur Deutschen Liteur des Mittelalters, Bd. 91) München / Zürich.
 • Largier, N., 1989a, Bibliographie zu Meister Eckhart, Freiburg / Schweiz.
 • –––, 1989b, Zeit, Zeitlichkeit, Ewigkeit. Ein Aufriss des Zeitproblems bei Dietrich von Freiberg ja Meister Eckhart, (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700) Bern / Frankfurt a. M./New York / Pariis.
 • –––, 1995a, “intellectus in deum ascensus. Intellekttheoretische Auseinandersetzungen in Texten der deutschen Mystik”, ajakirjas Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 69, lk 423–471.
 • –––, 1995b, “Meister Eckhart. Perspektiven der Forschung, 1980–1993”, Zeitschrift für Deutsche Philologie 114, lk 29–98.
 • –––, 1997, “Figurata Locutio. Hermeneutik und Philosophie bei Eckhart von Hochheim ja Heinrich Seuse”, Jacobi, 1997, lk 303–332.
 • –––, 1998a, “Intellekttheorie, Hermeneutik und Allegorie. Subjekt und Subjektivität bei Meister Eckhart”, keeles RL Fetz / R. Hagenbüchle / P. Schulz (toim), Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, Berliin / New York, 1998, lk 460–486.
 • –––, 1998b, “Hiljutine töö Meister Eckharti teemal. Positsioonid, probleemid, uued vaatenurgad, 1990–1997”, Recherches de théologie et philosophie médiévales 65, 1, lk 147–167.
 • –––, 2003, “Sermo XXV: Gratia dei sum id quod sum”, Steer / Sturlese, 2003, lk 177–203.
 • Leppin, V., ja Schiewer, H.-J. (toim), 2007, Meister Eckhart aus theologischer Sicht, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 1) Stuttgart.
 • Lerner, RE, 1997, “Uued tõendid Meister Eckharti hukkamõistmiseks”, Speculumis. A Journal of Medieval Studies 72, lk 347–366.
 • Libera, A. de, 1984, Sissejuhatus à la Mystique Rhénane. D'Albert le Grand à Maître Eckhart, Pariis.
 • –––, 1993, La philosophie médiévale, Pariis.
 • ––– 1998, „Meistri Eckharti teoloogia mõnedest filosoofilistest aspektidest”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 45, lk 151–168.
 • Löser, Fr., 1995, “Der niht enwil und niht enweiz und niht enhât. Drei übersehene Texte Meister Eckharts zur Armutslehre”, kl. Brinker / U. Herzog / N. Largier / P. Michel (toim), Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität. Festschrift für AM Haas, Bern / Berliin / Frankfurt a. M./New York, 1995, lk 391–440.
 • ––– 1998, “Predigt 19: Sta in porta domus domini”, Steer / Sturlese, 1998, lk 117–149.
 • Löser, Fr., 1999, Meister Eckhart Melkis. Studien zum Redaktor Lienhart Peuger. Mit einer Edition des Traktats Von der sel wirdichait vnd aigenschafft, (Texte und Textgeschichte, Bd. 48) Tübingen.
 • Manstetten, R., 1993, Esse est Deus. Meister Eckharts christologische Versöhnung von Philosophie and Religion und ih Ursprünge in der Tradition des Abendlandes, Freiburg / München.
 • Margreiter, R., 1997, “Mystik zwischen Literalität und Oralität. Meister Eckhart und die Theorie vahendaja Noetik”, Jacobi, 1997, lk 15–42.
 • McGinn, B., 1994, Meister Eckhart ja Beguine müstikud: Brabanti Hadewijch, Magdeburgi Mechthild ja Marguerite Porete, New York.
 • –––, 2001, Meister Eckharti müstiline mõte. Mees, kellelt jumal ei varjanud midagi, New York.
 • –––, 2003, “Sermo XXIX: Deus nepie est”, Steer / Sturlese, 2003, lk 205–232.
 • Mieth, D., 1969, Die Einheit von Vita activva und Vita contemplativa in den deutschen Predigten and Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur christlichen Lebens, (Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie, Bd. 15) Regensburg.
 • ––– 2004, Meister Eckhart - Mystik und Lebenskunst, Düsseldorf.
 • Miethke, J., 2009, Der Eckhartprozess Kölnis ja Avignonis, A. Rigon / F. Veronese (toim), L'età dei processi, inchieste ja condanne tra politica e ideologia nel '300, Roma, 2009, lk 119–143.
 • Mojsisch, B., 1983a, Meister Eckhart. Analoog, Univozität und Einheit, Hamburg.
 • –––, 1983b, “Meister Eckharts Kritik der teleologisch-theokratischen Ethik Augustins”, Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 9, lk 43–59.
 • ––– 1986, “› Dynamik der Vernunft ‹bei Dietrich von Freiberg ja Meister Eckhart”, Ruh, 1986, lk 135–144.
 • ––– 1987, “› Causa essentialis ‹bei Dietrich von Freiberg ja Meister Eckhart”, Flasch, 1987, lk 106–114.
 • ––– 1991, “Nichts und Negation. Meister Eckhart ja Nikolaus von Kues”, teoses B. Mojsisch / O. Pluta (toim), Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für K. Flasch zum 60. Geburtstag, Bd. II, Amsterdam / Philadelphia, 1991, lk 675–693.
 • –––, 1996, “Ce moi: moe de maître Eckharti kontseptsioon. Une hozzájár aux Lumières du Moyen-Age”, ajakirjas Revue des sciences religieuses 70, lk 18–30.
 • –––, 1997, „Die neuplatonische Theorie der Selbstverursächlichung (causa sui) in der Philosophie des Mittelalters”, LG Benakis (toim), Néoplatonisme et philosophie médiévale, Turnhout, 1997, lk 25–33.
 • –––, 2001a, Meister Eckhart. Analoogia, ühemõttelisus ja ühtsus, tõlk. eessõna ja lisaga, mille on koostanud OF Summerell, Amsterdam / Philadelphia.
 • –––, 2001b, “Notiz› Eckhart von Hochheim ‹”, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 6/2000, lk. 239.
 • –––, 2003a, “Der Grund der Seele. Das Ich als Ursache seiner selbst und Gottes in der Philosophie Meister Eckharts”, raamatus G. Binder / B. Effe / RF Glei (toim.), Gottmenschen. Konzepte existentieller Grenzüberschreitung im Altertum, (Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, Bd. 55) Trier, 2003, lk 181–203.
 • –––, 2003b, “Täiuslikud spirituales - Meister Eckharts Theorie der geistigen Vollkommenheiten. Mit possibilitätsphilosophischen Reflexionen”, M. Pickavé (toim), Die Logik des Transzendentalen, Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag, (Miscellanea Mediaevalia, Bd. 30) Berliin / New York, 2003, lk 511–524..
 • –––, 2009, Nulla e negazione. Meister Eckhart ja Niccolò Cusano, filmis M. Lenzi / A. Maierù (toim), Discussioni sul nulla tra medioevo ed età moderna, (Lessico Intellettuale Europeo, Bd. CIV) Firenze 2009, lk 195–210.
 • –––, 2010, Meister Eckhart. Analoog, Univozität und Einheit, tõlge (korea keeles) autor Sang-Sup Lee, Soul.
 • Cusa Nikolai, 1932a, De docta ignorantia, toim. E. Hoffmann / R. Klibansky, Leipzig.
 • –––, 1932b, Apologia doctae ignorantiae, toim. R. Klibansky, Leipzig.
 • Panzig, EA, 2005, Gelâzenheit und abegescheidenheit. Eine Einführung in das theologische Denken des Meister Eckhart, Leipzig.
 • Pektaş, V., 2006, Mystique et Philosophie. Grunt, abgrunt et Ungrund chez Maître Eckhart ja Jacob Böhme, (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 45) Amsterdam / Philadelphia.
 • Perger, M. von, 1997, “Disputatio in Eckharts frühen Pariser Quästionen und als Predigtmotiv”, Jacobi, 1997, lk 115–148.
 • Quero-Sánchez, A., 2004, Sein als Freiheit: Die idealistische Metaphysik Meister Eckharts ja Johann Gottlieb Fichtes, (Symposion. Philosophische Schriftenreihe, Bd. 121) Freiburg / München.
 • ––– ja Steer, G. (toim.), 2008, Meister Eckharts Straßburger Jahrzehnt, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 2) Stuttgart.
 • Reiter, P., 1993, Der Seele Grund. Meister Eckhart ja die Tradition der Seelenlehre, Würzburg.
 • Ruh, K. (toim.), 1985, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker, München.
 • –––, 1986, Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, (Germanistische Symposien. Berichtsbände, Bd. VII) Stuttgart.
 • –––, 1996, Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. III: Müncheni Hochscholastiku kirik „Die Mystik des deutschen Predigerordens und ih Grundlegung durch”.
 • Schirpenbach, MP, 2004, Wirklichkeit als Beziehung. Das strukturontologische Schema der Termini generales im Opus Tripartitum Meister Eckharts, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge, Bd. 66) Münster.
 • Schoeller, D., 1992, Gottesgeburt und Selbstbewusstsein. Denken der Einheit bei Meister Eckhart ja GWF Hegel, (filosoofia ja religioon. Schriftenreihe des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, Bd. 4) Hildesheim / Berliin.
 • Schönberger, R., 2000, “Meister Eckhart. Denken und Innewerden des Einen”, Th. Kobusch (toim), Philosophen des Mittelalters. Eine Einführung, Darmstadt, lk 202–219.
 • Schürmann, R., 1978, Meister Eckhart. Müstik ja filosoof, Bloomington / London.
 • Schwaetzer, H. ja Steer, G. (toim.), 2011, Meister Eckhart ja Nikolaus von Kues, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 4) Stuttgart.
 • Schweitzer, Fr.-J., 1981, Der Freiheitsbegriff der deutschen Mystik. Seine Beziehung zur Ketzerei der Brüder und Schwestern vom Freien Geist, mit besonderer Berücksichtigung des pseudoeckartischen Traktates “Schwester Katrei” (Edition), (Arbeiten zur Mittleren deutschen Literatur und Sprache, Bd. 10) Frankfurt a. M./Berlin.
 • –––, 1997, Meister Eckhart und der Laie. Ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden, (Quellen ja Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge, Bd. 6) Berliin.
 • Senner, W. 1997, “Eckhart Kölnis”, Jacobi, 1997, lk 207–237.
 • Spamer, A. (toim.), 1912, Texte aus der deutschen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts, Jena.
 • Speer, A., ja Wegener, L. (toim), 2005, Meister Eckhart Erfurtis, Berliin / New York.
 • Steer, G., 1992, “Zur Authentizität der deutschen Predigten Meister Eckharts”, Stirnimann / Imbach, 1992, lk 127–168.
 • ––– 1998, Meister Eckhart. Beiträge zur Diskusioonseiner Mystik, Würzburg.
 • ––– 2008, Die Interpretation der deutschen und lateinischen Predigten Meister Eckharts - Eine unendliche Aufgabe, Beccarisi / Imbach / Porro, 2008, lk 184–203.
 • ––– 2010, Der Aufbruch Meister Eckharts ins 21. Jahrhundert, Theologische Revue 106, lk 90–99.
 • ––– ja Sturlese, L. (toim.), 1998, 2003, 2008, Lectura Eckhardi. Predigten Meister Eckharts, von Fachgelehrten gelesen und gedeutet, Bd. I: Stuttgart / Berliin / Köln; Bd. II: Stuttgart / Berliin / Köln; Bd. III: Stuttgart.
 • Stirnimann, H. ja Imbach, R. (toim.), 1992, Eckardus Theutonicus, homo doctus et sanctus. Nachweise und Berichte zum Prozess geen Meister Eckhart, (Dokimion, Bd. 11) Freiburg / Schweiz.
 • Sturlese, L., 1989, “Die Kölner Eckhartisten. Das Studium generale der deutschen Dominikaner und die Verurteilung der Thesen Meister Eckharts”, ajakirjas Miscellanea Mediaevalia 20, lk 192–211.
 • ––– 1992, “Meister Eckharts Weiterwirken. Versuch einer Bilanz”, Stirnimann / Imbach, 1992, lk 169–183.
 • –––, 1993a, Meister Eckhart. Ein Porträt, (Eichstätter Hochschulreden, Bd. 90) Regensburg.
 • –––, 1993b, “Müstika ja teoloogia Meister Eckharti kujutlusteoorias”, Eckhart Review 2, lk 18–31.
 • –––, 1995, “Meister Eckhart in der Bibliotheca Amploniana. Neues zur Datierung des 'Opus Tripartitum'”, Miscellanea Mediaevalia 23, lk 434–446.
 • –––, 2007, Homo divinus. Philosophische Projekte in Deutschland zwischen Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Stuttgart.
 • ––– (toim.), 2008, Studi sulle fonti di Meister Eckhart, (Dokimion, Bd. 34) Freiburg / Schweiz.
 • –––, 2009, Hat Meister Eckhart Dietrich von Freiberg gelesen? Die Lehre vom Bild und von den Göttlichen Vollkommenheiten ajakirjas Eckharts Expositio libri Genesis ja Dietrichs De visione beatifica, J. Biard / Dr. Calma / R. Imbach (toim), Recherches sur Dietrich de Freiberg, (Studia Artistarum, Bd. 19) Turnhout, 2009, lk 193–219.
 • –––, 2010, Eckhart, Tauler, Suso. Filosofi e mistici nella Germania medievale, (Giornale Critico della Filosofia Italiana. Quaderni, Bd. 17) Firenze.
 • Summerell, OF 2002, „Enese põhjuslik seos Plotinusest Eckhartini ja Descartesist Kanti” Quaestios. Annuario di storia della metafisica 2, lk 493–518.
 • Tobin, Fr. J., 1986, Meister Eckhart. Mõte ja keel, Philadelphia.
 • Trusen, W., 1988, Der Prozeß geen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen, (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. Neue Folge, Heft 54) Paderborn / München / Wien / Zürich.
 • Ueda, Sh., 1965, Die Gottesgeburt in der Seele ja der Durchbruch zur Gottheit. Die mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontatsioon mit der Mystik des Zen-Buddhismus, (Studien zur Religion, Geschichte und Geisteswissenschaft, Bd. 3) Gütersloh.
 • Vannier, M.-A., 1996, Miscellanea Mediaevalia 24, lk 622–641, “Déconstruction de l'individualité ou assopption de la personne chez Eckhart?”.
 • Wackernagel, W., 1991, Ymagine denudari. Éthique de l'image et metaphysique de l'abstraction chez Maître Eckhart (Études de philosophie médiévale, Bd. 68) Paris.
 • Wackerzapp, H., 1962, Der Einfluß Meister Eckharts auf die ersten filosoofia Schriften des Nikolaus von Kues (1440–1450), toim. J. Koch, (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Bd. 39, Heft 3) Münster / Westf.
 • Waldschütz, E., 1978, Meister Eckhart. Eine philosophische Interpretation der Traktate (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Bd. 71) Bonn.
 • ––– 1989, Denken ja Erfahren des Grundes. Zuri filosoof Deutung Meister Eckharts, Wien.
 • Weber, RK, 1978, “Identiteedi ja kogukonna otsing 14. sajandil”, The Thomist 42, lk 182–196.
 • Weigand, RK ja Schiewer, RD (toim.), 2011, Meister Eckhart und Augustinus, (Meister-Eckhart-Jahrbuch, Bd. 3) Stuttgart.
 • Welte, B., 1979, Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg i. Br./Basel/Wien.
 • Wendel, S., 2002, Affektiv und inkarniert. Ansätze Deutscher Mystik als subjekttheoretische Herausforderung, (suhe fidei. Beiträge zur philosophischen Rechenschaft der Theologie, Bd. 15) Regensburg.
 • Wilde, M., 2000, Das neue Bild vom Gottesbild. Bild und Theologie bei Meister Eckhart, (Dokimion 24) Freiburg / Schweiz.
 • Winkler, E., 1965, Exegetische Methoden bei Meister Eckhart, (Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik, Bd. 6) Tübingen.
 • Winkler, N., 1993, “Normativität und Reflexion. Meister Eckharts Metaphysik des entobjektivierten Guten”, ajakirjas Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41, lk 217–235.
 • –––, 1996, “Zwischeni struktureistischeri ja kavatsusteta tõlgendus - Fallbeispiel: Meister Eckharts Quaestio Parisiensis I”, kavas V. Caysa / K.-D. Eichler (toim), Philosophiegeschichte und Hermeneutik, (Leipziger Schriften zur Philosophie, Bd. 5) Leipzig, 1996, lk 218–237.
 • –––, 1997, Meister Eckhart zur Einführung, Hamburg.
 • ––– 1999, “Dietrich von Freiberg ja Meister Eckhart in der Kontroverse mit Thomas von Aquin. Intellektnatur und Gnade in der Schrift Von der wirkenden und der vermögenden Vernunft, die Eckhart von Gründig zugeschrieben wird”, ajakirjas Kandler / Mojsisch / Stammkötter, 1999, lk 189–266.
 • Woods, R., 1990, “Meister Eckhart ja neoplatoniline pärand: mõtleja tee Jumala juurde”, The Thomist 54, lk 609–639.
 • Witte, E., 2003, “Bilder an den Grenzen der Philosophie: Selbstthematisierung - Absolutes - Als ob”, D. Rustemeyer (toim), Bildlichkeit. Aspekte einer Theorie der Darstellung, (Wittener Kulturwissenschaftliche Studien, Bd. 2) Würzburg, 2003, lk 225–257.
 • Wulf, E., 1972, Das Aufkommen neuzeitlicher Subjektivität im Vernunftbegriff Meister Eckharts, Tübingen.
 • Zum Brunn, E. (toim.), 1994, Voici Maître Eckhart. Textes et études réunis, Grenoble (kordus 1998).
 • ––– ja Libera, A. de, 1984, Maître Eckhart. Veréta mütofüüsika ja teoloogie, Pariis.
 • –––, Kaluza, Z., Libera, A. de, Vignaux, P. ja Wéber, E., 1984, Maître Eckhart à Paris. Une kriitika médiévale de l'ontothéologie. Les Questions parisiennes nr 1 and 2 d'Eckhart, études, textes et traductions, (Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Teaduslike osakondade osakond, Bd. 86) Pariis.

Akadeemilised tööriistad

sep mehe ikoon
sep mehe ikoon
Kuidas seda sissekannet tsiteerida.
sep mehe ikoon
sep mehe ikoon
Vaadake selle sissekande PDF-versiooni SEP-i sõprade veebisaidil.
info ikoon
info ikoon
Otsige seda sisenemisteema Interneti-filosoofia ontoloogiaprojektilt (InPhO).
phil paberite ikoon
phil paberite ikoon
Selle kande täiustatud bibliograafia PhilPapersis koos linkidega selle andmebaasi.

Muud Interneti-ressursid

Meister-Eckhart-Gesellschafti koduleht (ingliskeelne versioon)

Populaarne teemade kaupa